Månadsbrev januari 2019

Nästa referensgrupps/inspirationsmöte:
12/3 kl 15-16.30, Östra kyrkogatan 3.
Anmäl er genom att mejla lena.bergquist@sv.se eller ringa 021-12 80 85.  

Nu går vi in på vårt andra och sista år i Arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer. Cirka 120 seniorer har deltagit i våra grupper. Under den första vårterminen erbjöd vi endast fyra pilotgrupper, så de allra flesta deltagarna har varit med oss under ht 2018. Cirka 25 samtalsgruppsledare i länet leder grupper just nu eller väntar på att få leda en grupp.  Målet under året är att sprida Samtalsgrupp Senior-modellen till de kommuner i länet som önskar det. Ett annat mål är att sprida information, initiera samverkan och utbilda samtalsgruppsledare i andra län/regioner.

I januari erbjuder vi ett 15-tal samtalsgrupper i Västerås, Surahammar, Sala, Norberg och Arboga. Vi är på gång i Hallstahammar, vilket vi ser fram emot, och vi planerar flera grupper i Köping med omnejd. 

Konferensen Livsmod och Livsglädje - Seniorer
- en konferens om existentiell- och psykisk hälsa den 4 april kl 13-16.30, Stora gatan 21 i Köping.Anmälan görs till Studieförbundet Vuxenskolan på 021-12 80 85. 

Den 31 januari har vi vår första samtalsgruppsledarutbildning i annat län än Västmanland. Vi börjar med Jönköpings län, sedan följer utbildningar i Uppsala och Dalarna.

SV anställer verksamhetsutvecklare för Samtalsgrupp Senior 
Studieförbundet Vuxenskolan har anställt Kerstin Liljegren (från SV Stockholm) en dag i veckan för att arbeta med administration och verksamhetsutveckling kring våra Samtalsgrupper för Seniorer. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med grupper som har behov av mer inspiration i vardagen. Vi hälsar Kerstin Liljegren varmt välkommen!

Äldrekommissionen besökte Arvsfondsprojektet 
Under ett arbetslagsmöte den 17/1 fick vi besök av Bengt-Åke Nilsson, ordf i Äldrenämnden, Västerås stad. Äldrenämnden arbetar även de med att minska den existentiella och psykiska ohälsan. Bengt-Åke verkar också för att skapa en Äldrekommission, där det ska finnas möjlighet för Seniorer, anhöriga och personal att komma med kritik och klagomål över brister i vårt omsorgs/vårdsystem. Äldrekommissionen är ett sätt att motarbeta ”tystnadskulturen” inom omsorg/vård för äldre, som enligt Bengt-Åke är ett resultat av rädsla för repressalier. Äldrenämnden kommer att tillsätta en ledningsgrupp för Äldrekommissionen och vi från Samtalsgrupp Senior har erbjudit oss att ställa upp med en representant om så önskas.

Samtalsgrupp Seniors samtalskort på finska 
Den 28/1 skrev Leena Eklund och Lena Bergquist de sista raderna på en ansökan till Kulturfonden för Sverige och Finland. Får vi bidrag kan Samtalsgrupp Senior även erbjudas till finsktalande. Ansökan omfattar översättning av samtalskort, metodhandledning, samt tryck av 300 st samtalskortsaskar. Bidrag är också sökt för att få möjlighet att träffa översättaren samt någon som arbetar med existentiell och psykisk hälsa i Finland. Får vi bidrag, startar vi arbetet med finska grupper redan den 1/5.

 

Önskar er alla en riktigt fin februari!

Många hälsningar
Lena Bergquist
Projektledare och metodutvecklare
021-12 80 85 Lena.bergquist@sv.se