Månadsbrev maj/juni 2018

Nästa referensgrupps/inspirationsmöte är den 19 september kl 15.30-17, Östra kyrkogatan 3.

Projektet går vidare enligt planerna…och lite till!

Utvärderingarna av vårens fyra pilotgrupper visar att de flesta av deltagarna upplevde att de var mindre oroliga över hälsan, att de var mer nöjda med sin hälsa och värderade sin livskvalitet högre än innan deltagandet i samtalsgruppen. Flera upplevde också att de i högre grad än tidigare kände att de var delaktiga i ett sammanhang. Någon uppfattade att hon/han redan från början var nöjd med sin hälsa och några skattade samma siffra på skalan före som efter deltagandet i samtalsgruppen.

Vi erbjuder åtta ”Samtalsgrupp Senior” i Västerås under hösten, dessa är på Malmabergs mötesplats, Borgmästargården (Östra kyrkogatan 3), Oxbackens servicehus, Citypraktiken, Herrgärdets servicehus, Råby mötesplats och Viksäng, Hörnet (vid biblioteket).

En av samtalsgrupperna - som startar den 20 augusti - är för en speciell målgrupp ”Samtalsgrupp Senior – för dig som ska gå i pension eller nyligen har gått i pension”. Vi provar och ser om det kan vara intressant för ”nya Seniorer”, plats: Östra kyrkogatan 3.

Efter ett bra möte med Anne Sjöblom och Ewa Göransson, Region Västmanland, fick projektet förhandsbesked om att regionen står för ersättningen på 1500 kr till samtalsgruppsledarna under 2019. Efter projektets slut fortsätter förhoppningsvis Samtalsgrupp Senior som ordinarie verksamhet i hela länet, med fortsatt bidrag. Vi är oerhört glada över vår samverkan med Region Västmanland och det intresse som finns för att öka den psykiska och existentiella hälsan hos Seniorer.

Den 25 juni träffar vi Västerås stads Erika Barreby och Christina Becker för att samordna informationsinsatserna. Ju fler Seniorer som får informationen om samtalsgrupperna, desto större nytta gör vi förstås. Det handlar också om att erbjudandet ska vara ”jämlikt” – att så många som möjligt ska få erbjudandet och kunna ta beslut om de vill delta eller inte. Samtalsgrupperna är också kostnadsfria av samma skäl.

Spridning

Den 15 augusti träffar Britt Mari Ligne Carlsson och jag representanter för kommunen i Sala för att informera om Samtalsgrupp Senior.

Vi önskar en spridning till Köping, där finns några intresserade personer/samtalsgruppsledare. Något möte med kommunrepresentanter är dock inte bokat än.

Eventuellt träffar Hans Dahlman och jag Uppsala kommun och Region den 16/8.

Intresse finns även från Örebro, datum för informationsträff är den 21/8.

Den 30 maj hade jag ett kort seminarium om seniorprojektet på Jönköpings konferens ”Utvecklingskraft”. Den 1/1 2019, är det dags för Jönköping att ta över metoder och modeller och anpassa dessa till sina kommuner och Regionens arbete. Spridningen till Jönköping finns beskriven i Arvsfondsansökan.

Vår Seniorkonferens Livsmod och livsglädje Seniorer – en konferens om att må bra som senior, är den 29/8, startar kl 12.30 och slutar kl 16. Konferensens målgrupper är Seniorer och de som möter Seniorer på sina arbetsplatser samt ideella organisationer. Se bifogad fil! Max deltagarantal är 200 personer. Välkomna att anmäla er på tel 021-128085.

Tack för att ni inspirerar oss! 
Många hälsningar
Lena Bergquist