Alla aktiviteter samt samverkansparter

OBS SIDAN ÄR UNDER ARBETE

SOCIAL GRANNSAMVERKAN (delprojekt)

Föreläsningsserie/prova, Viksäng - Mindfullness (föreläsare Lena Baudin), Högkänslighet (föreläsare Merja Jäderholm), Psykisk hälsa (föreläsare Susanne Widsell), Sjung för hälsan (ledare Linn Bark), En eftermiddag för inre hälsa (ledare Smilla Emmerberg och Lotta Pressfeldt).
Samverkanspart: Västerås Stad/Social hållbarhet
Kontaktperson: Mariana Hede 

Föreläsningsserie/prova på, Skallberget  – Mindfullness (föreläsare Smilla Emmerberg), Högkänslighet (föreläsare Merja Jäderholm), Skapande dans (ledare Heidi Mettiäinen), Qi gong (ledare Smilla Emmerberg)
Samverkanspart: Västerås Stad/Social hållbarhet
Kontaktperson: Ann-Cathrine Linér

Internationellt kvinnokafé - tre kvinnokvällar på Skallberget i Västerås, för allmänheten
Samverkanspart: Västerås Stad/Social hållbarhet
Kontaktperson: Ann-Cathrine Linér

Att leva med psykisk ohälsa i familjen - föreläsning för allmänheten. Föreläsare: Anette Bergdahl och Angelica Larsson, Hjärnkollambassadörer.
Samverkanspart: Västerås stad/Skallbergets familjecentrum
Kontaktperson: Carina Bölenius Andreasson

 

ARBETSPLATSER (målgrupp)

Lunchföreläsningar - 5 föreläsningar  för anställda vid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och Arboga, Kungsörs och Köpings kommuner. (Föreläsare: Psykiatriska diagnoser, del 1 och del 2 - Tuula Wallsten. Merja Jäderholm, - Högkänslighet i arbetslivet. Selene Cortes - Stress och utmattning. Första hjälpen till psykisk hälsa -Henrik Eriksson och Sabina. Den egna berättelsen - Hjärnkoll Västmanland. Intresseorganisationerna - NSPH)
Samverkanspart: Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Kontaktperson: Linda Anderfjäll

Best practise - nätverksträff för...
Samverkanspart: 
Kontaktpersoner

Självskadeföreläsningar - 5 föreläsningar för personal om kommuner och regionen, om självskadebeteende. Föreläsare: Cassandra Lawrence, Shedo.
Samverkanspart: Region Västmanland
Kontaktperson: Tuula Wallsten

Info om psykisk ohälsa - två föreläsningar för undersköterskor inom kompetensutvecklingsprogram vid Lärcentrum. Föreläsare: Susanne Widsell och Tuula Wallsten.
Samverkanspart: Region Västmanland
Kontaktperson: 

Psykisk ohälsa och arbetsliv - tre föreläsningar för personal/deltagare, Föreläsare: Anette Bergdahl , Jill C Faulkner, Linn Bark och Merja Jäderholm.
Samverkanspart: Västerås Stad/Arbetsmarknadsavdelningen
Kontaktperson: Ulrika Andersson 

 

UNGDOMAR/UNGA VUXNA (målgrupp)

Våga vara du - samtalsgrupp för unga 13-16 år.  Ledare. Madeleine Camenius.
Samverkanspart: Västerås stad/Skallbergets fritidsgård
Kontaktperson: Monia Erhardsson

Att leva, inte bara överleva - samtalsgrupp för unga vuxna. Ledare. Tomas Nilsson.
Samverkanspart: NSPH
Kontaktperson: Susanne Widsell

Peace Maker club....
Samverkanspart: 
Kontaktperson: 

Hitta din inre styrka och balans - samtalsgrupp för unga 18-30 år. Ledare: Mona Pettersson, Lena Bergqvist/Susanne Widsell.
Samverkanspart: Föreningen Balans
Kontaktperson: Mona Pettersson

Gröna drakendagen - föreläsningsdag för gymnasieskolor i länet.  Information om psykisk (o)hälsa. Föreläsare: Pelle Sandstrak och Nina Rung.
Samverkanspart: Agenda 21/Gröna draken
Kontaktperson: Conny Jonsson

 

ALLMÄNHETEN (målgrupp)

Tillsammansveckan - tre föreläsningsveckor med föreläsningar runt om i länet på temat psykisk (o)hälsa.
Samverkansparter: 
Kontaktpersoner: 

När jag inte längre är med - två samtalsgrupper för anhöriga. Ledare: Susan Svenman och Susanne Widsell.
Samverkanspart: Västerås stad/ Anhörigstöd
Kontaktperson: Susan Svenman

Förändra din livsstil - en studiecirkel för ökad fysisk och mental hälsa. Kursledare: Dennis Forssten.
Samverkanspart: Studieförbundet Vuxenskolan
Kontaktperson: Susanne Widsell

Suicidpreventionsdagen 2017 - projektet medverkade med information om psykisk (o)hälsa på Västmanlands sjukhus, för personal, patienter och besökare.
Samverkanspart: Region Västmanland
Kontaktperson:

Suicidpreventionsdagen 2018/Föreläsning Självmord och unga - föreläsning för allmänheten om suicidprevention på Växhuset i Västerås. Föreläsare: Håkan Wester, Suicide Zero.  
Samverkanspart: Region Västmanland
Kontaktperson: Linnea Paulsson

Galen och stolt - det första propjektåret en turne med info till allmänheten på gator och torg om psykisk ohälsa, levande bok, musik m m. Det övriga projektåren lades Galen och stolt som en del av annan verksamhet i resp kommun, t ex vid Medeltidsdagarna i Arboga, Kulturnatten i Västerås.
Samverkanspart: 
Kontaktpersoner:

 

JÄMLIKHET I VÅRDEN (delprojekt)

Migration och psykisk (ohälsa) - föreläsningsserie för utlandsfödda deltagare i arbetsmarknadsprogram, om att leva med psykisk ohälsa som immigrant. Kursledare: Susanne Widsell, Abdinassir/Mansour/Rahebe
Samverkanspart:  Västerås Stad/AMA/Sesam och Kompassen
Kontaktperson: Åsa Helander

Migration och existentiell hälsa - information om existentiell hälsa samt kreativa inslag (måleri) för utlandsfödda deltagare i arbetsmarknadsprogram, om att leva med psykisk ohälsa som immigrant. Kursledare: Lena Bergquist och Margret Haid.
Samverkanspart:  Västerås Stad/AMA/Sesam 
Kontaktperson: Åsa Helander

Samtalsgrupp för män - tre samtalsgrupper i Västerås för män. Ledare: Tapio Kanerva.
Samverkanspart: MÄN
Kontaktperson: Dennis Nyström

 

ÖVRIGT

Studiecirkelledarutbildning
 - med tema leda kurser om psykisk hälsa. Ledare: Susanne Widsell och Linnea Landstedt.
Samverkanspart: Studieförbundet Vuxenskolan
Kontaktperson: Susanne Widsell