Lista över alla aktiviteter

Här kommer en presentation av samtliga aktiviteter inom projektet och respektive huvudsakliga samverkanspart.

SOCIAL GRANNSAMVERKAN 

Föreläsningsserie/prova, Viksäng - Mindfullness (föreläsare Lena Baudin), Högkänslighet (föreläsare Merja Jäderholm), Psykisk hälsa (föreläsare Susanne Widsell), Sjung för hälsan (ledare Linn Bark), En eftermiddag för inre hälsa (ledare Smilla Emmerberg och Lotta Pressfeldt).
Samverkanspart: Västerås Stad/Social hållbarhet (Mariana Hede)  

Föreläsningsserie/prova på, Skallberget  – Mindfullness (föreläsare Smilla Emmerberg), Högkänslighet (föreläsare Merja Jäderholm), Skapande dans (ledare Heidi Mettiäinen), Qi gong (ledare Smilla Emmerberg)
Samverkanspart: Västerås Stad/Social hållbarhet (Ann-Cathrine Linér) 

Internationellt kvinnokafé - tre kvinnokvällar på Skallberget i Västerås, för allmänheten
Samverkanspart: Västerås Stad/Social hållbarhet (Ann-Cathrine Linér) 

Att leva med psykisk ohälsa i familjen- föreläsning för allmänheten. Föreläsare: Anette Bergdahl och Angelica Larsson, Hjärnkollambassadörer.
Samverkanspart: Västerås stad/Skallbergets familjecentrum (Carina Bölenius Andreasson)

 

ARBETSPLATSER

Lunchföreläsningar - 5 föreläsningar  för anställda vid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och Arboga, Kungsörs och Köpings kommuner. (Föreläsare: Psykiatriska diagnoser, del 1 och del 2 - Tuula Wallsten. Merja Jäderholm, - Högkänslighet i arbetslivet. Selene Cortes - Stress och utmattning. Första hjälpen till psykisk hälsa -Henrik Eriksson och Sabina. Den egna berättelsen - Hjärnkoll Västmanland. Intresseorganisationerna - NSPH)
Samverkanspart: Samordningsförbundet Västra Mälardalen (Linda Anderfjäll)

Informationsträffar om självskadebeteende - 5 föreläsningar för personal från kommuner och regionen, om självskadebeteende. Föreläsare: Cassandra Lawrence, Shedo.
Samverkanspart: Region Västmanland (Tuula Wallsten)

Info om psykisk ohälsa till vårdpersonal - två föreläsningar för undersköterskor inom kompetensutvecklingsprogram vid Lärcentrum. Föreläsare: Susanne Widsell och Tuula Wallsten.
Samverkanspart: Region Västmanland (Katarina Bye)

Föreläsningar för personal och deltagare vid Arbetsmarknadsavdelningen inom Västerås stad - Information och föreläsningar om psykisk ohälsa.     
 Samverkansparter: Hjärnkoll, Västerås stad.

Information om existentiell och psykisk hälsa - frukostseminarium, informationsträffar och utbildningar för vårdpersonal, personliga ombud, boendestödjare, företag, försäkringskassan, social omsorg, lärare mm.
Samverkansparter: Region Västmanland, Samordningsförbunden, länets kommuner, försäkringskassan m fl.

Psykisk ohälsa och arbetsliv - tre föreläsningar för personal/deltagare, Föreläsare: Anette Bergdahl , Jill C Faulkner, Linn Bark och Merja Jäderholm.
Samverkanspart: Västerås Stad/Arbetsmarknadsavdelningen (Ulrika Andersson)

 

UNGDOMAR/UNGA VUXNA 

Våga vara du - samtalsgrupp för unga 13-16 år.  Ledare. Madeleine Camenius.
Samverkanspart: Västerås stad/Skallbergets fritidsgård (Monia Erhardsson)

Att leva, inte bara överleva - samtalsgrupp för unga vuxna. (Västerås) Ledare. Tomas Nilsson.
Samverkanspart: NSPH

Samtalsgrupp för tjejer -samtalsgrupp för unga 13-16 år (Skinnskatteberg)
Samverkanspart: Huvudledare och initiativtagare: Amy Konwerski, Svenska kyrkan

Hitta din inre styrka och balans - samtalsgrupp för unga 18-30 år.  (Västerås) Ledare: Mona Pettersson, Lena Bergqvist/Susanne Widsell.
Samverkanspart: Föreningen Balans

Kreativitetens betydelse för tillfrisknande  - samtalsgrupp för unga 16-30 år. (Sala) 
Samverkanspart: Samverkansteamet i Sala (Kommun, Region Västmanland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan) 

"Normer,  machokultur och våld. Och hur vi kan förändra det” – föreläsningar och workshops våren 2019 för högstadie- och gymnasieelever på temat kopplingen mellan könsnormer, psykisk (o)hälsa, sociala medier, porr och övergrepp. 
Samverkanspart:  Högstadieskolor i Hallstahammar och Västerås och gymnasieskolor i Västerås

Existentiell hälsa/psykisk hälsa, Kopparlundsgymnasiet - Föredrag om existentiell hälsa/psykisk hälsa för alla lärare och elever på Kopparlundsgymnasiet i Västerås.               
Samverkanspart: Kopparlundsgymnasiet, Västerås

Gröna draken-dagen 2017 - Informationsdag för gymnasieskolor i länet.  Information om psykisk (o)hälsa. Föreläsare: Parul Sharma, Pelle Sandstrak och Nina Rung.
Samverkanspart: Agenda 21/Gröna draken 

 

ALLMÄNHETEN

Tillsammansveckan - tre föreläsningsveckor under tre år med föreläsningar runt om i länet på temat psykisk (o)hälsa.
Samverkansparter: Hjärnkoll Västmanland, NSPH-V (Nationell samverkan för psykisk hälsa Västmanland), stödföreningar inom det psykiatriska området, verksamheter inom Västmanlands 10 kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Svenska kyrkan.

När jag inte längre finns med - två samtalsgrupper för anhöriga till vuxna barn med psykiska/intellektuella funktionsvariationer. Samtalen syftade till att förmedla kunskap som är av nytta för de anhöriga inför den tid när de själva inte längre är med i livet samt om att leva nära och riskera att få egen psykisk ohälsa
Ledare: Susan Svenman och Susanne Widsell.
Samverkanspart: Västerås stad/ Anhörigstöd (Susan Svenman)

Förändra din livsstil - en studiecirkel för ökad fysisk och mental hälsa.
Kursledare: Dennis Forssten.
Samverkanspart: Studieförbundet Vuxenskolan

Måla dig lugn – en kurs där man använder måleriet och kreativiteten som verktyg för att kunna uttrycka känslor i färg och form på ett lekfullt och kravlöst sätt. Kursen riktade sig till den som vill hantera sin inre stress eller som har/har haft ett utmattningssyndrom, för den som vill hitta sitt må bra-rum och finna glädje. Ingen åldersgräns.   
Samverkanspart: Socialpsykiatrins dagliga verksamhet i Hallstahammar

HSP-café – vi utbyter erfarenheter över en kopp kaffe kring hur det är att vara högsensitiv/högkänslig. Målet är att undersöka på vilket sätt det är en tillgång och resurs att vara högkänslig och hur man finner balans, harmoni och inre kraft. Målgrupp: Personer som har högsensitivitet som en del av sin personlighetstyp och närstående till dem. Vi har anordnat två träffar, i Arboga och Kungsör, under maj 2019.                             
Samverkanspart : Samordningsteamet i Sala

Suicidpreventionsdagen 2017 - projektet medverkade med information och föredrag om psykisk (o)hälsa på Västmanlands sjukhus, för personal, patienter och besökare.
Samverkanspart: Region Västmanland 

Suicidpreventionsdagen 2018/Föreläsning Självmord och unga - föreläsning för allmänheten om suicidprevention på Växhuset i Västerås. Föreläsare: Håkan Wester, Suicide Zero.  
Samverkanspart: Region Västmanland (Linnea Paulsson)

Minifestivalen Galen och Stolt - det första projektåret anordnades en turné med info till allmänheten på gator och torg om psykisk ohälsa, levande bok, musik m m. Det övriga projektåren lades Galen och Stolt som en del av annan verksamhet i resp kommun, t. ex. vid Medeltidsdagarna i Arboga, Kulturnatten i Västerås.
Samverkanspart:  Region Västmanland, kommunerna i Västmanland, stödföreningar inom psykisk hälsa, Bergslagens folkhögskola, Surahammars Folkets hus. 

Intervjuserie i lokalradion P4 Västmanland - Informationsspridning om att leva med psykisk ohälsa genom intervjuer i direktsändning med åtta personer under våren 2018. Dels i anslutning till Tillsammansveckan, dels i anslutning till vårt samarbete med Västerås stad. Val av intervjuade gjordes utifrån olika slags erfarenhet av psykisk ohälsa, såväl svenskfödda som utlandsfödda, för att sprida kunskap om olika psykiska funktionsvariationer.

 

JÄMLIKHET I VÅRDEN 

Migration,  psykisk (ohälsa) och existentiell hälsa - föreläsningsserie för utlandsfödda deltagare i arbetsmarknadsprogram, om att leva med psykisk ohälsa som immigrant samt information om existentiell hälsa samt kreativa inslag (måleri). Kursledare: Susanne Widsell, Abdinassir/Mansour/Rahebe från Hjärnkoll samt Lena Bergquist/Margret Haid.
Samverkanspart:  Västerås Stad/AMA/Sesam och Kompassen (Åsa Helander)

Samtalsgrupp för män - tre samtalsgrupper i Västerås för män. Ledare: Tapio Kanerva.
Samverkanspart: MÄN (Dennis Nyström)