Alla aktiviteter samt samverkansparter

Här kommer en presentation av samtliga aktiviteter inom projektet och resp samverkanspart.

SOCIAL GRANNSAMVERKAN 

Föreläsningsserie/prova, Viksäng - Mindfullness (föreläsare Lena Baudin), Högkänslighet (föreläsare Merja Jäderholm), Psykisk hälsa (föreläsare Susanne Widsell), Sjung för hälsan (ledare Linn Bark), En eftermiddag för inre hälsa (ledare Smilla Emmerberg och Lotta Pressfeldt).
Samverkanspart: Västerås Stad/Social hållbarhet (Mariana Hede) 

Föreläsningsserie/prova på, Skallberget  – Mindfullness (föreläsare Smilla Emmerberg), Högkänslighet (föreläsare Merja Jäderholm), Skapande dans (ledare Heidi Mettiäinen), Qi gong (ledare Smilla Emmerberg)
Samverkanspart: Västerås Stad/Social hållbarhet (Ann-Cathrine Linér) 

Internationellt kvinnokafé - tre kvinnokvällar på Skallberget i Västerås, för allmänheten
Samverkanspart: Västerås Stad/Social hållbarhet (Ann-Cathrine Linér) 

Att leva med psykisk ohälsa i familjen- föreläsning för allmänheten. Föreläsare: Anette Bergdahl och Angelica Larsson, Hjärnkollambassadörer.
Samverkanspart: Västerås stad/Skallbergets familjecentrum (Carina Bölenius Andreasson)

 

ARBETSPLATSER

Lunchföreläsningar - 5 föreläsningar  för anställda vid Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och Arboga, Kungsörs och Köpings kommuner. (Föreläsare: Psykiatriska diagnoser, del 1 och del 2 - Tuula Wallsten. Merja Jäderholm, - Högkänslighet i arbetslivet. Selene Cortes - Stress och utmattning. Första hjälpen till psykisk hälsa -Henrik Eriksson och Sabina. Den egna berättelsen - Hjärnkoll Västmanland. Intresseorganisationerna - NSPH)
Samverkanspart: Samordningsförbundet Västra Mälardalen (Linda Anderfjäll)

Självskadeföreläsningar - 5 föreläsningar för personal om kommuner och regionen, om självskadebeteende. Föreläsare: Cassandra Lawrence, Shedo.
Samverkanspart: Region Västmanland (Tuula Wallsten)

Info om psykisk ohälsa - två föreläsningar för undersköterskor inom kompetensutvecklingsprogram vid Lärcentrum. Föreläsare: Susanne Widsell och Tuula Wallsten.
Samverkanspart: Region Västmanland (Katarina Bye)

Info om existentiell och psykisk hälsa - informationsträffar och utbildningar för vårdpersonal, personliga ombud, boendestödjare, företag, försäkringskassan, social omsorg m m.
Samverkansparter: Region Västmanland, länets kommuner, försäkringskassan m fl.

Psykisk ohälsa och arbetsliv - tre föreläsningar för personal/deltagare, Föreläsare: Anette Bergdahl , Jill C Faulkner, Linn Bark och Merja Jäderholm.
Samverkanspart: Västerås Stad/Arbetsmarknadsavdelningen (Ulrika Andersson)

 

UNGDOMAR/UNGA VUXNA 

Våga vara du - samtalsgrupp för unga 13-16 år.  Ledare. Madeleine Camenius.
Samverkanspart: Västerås stad/Skallbergets fritidsgård (Monia Erhardsson)

Att leva, inte bara överleva - samtalsgrupp för unga vuxna. Ledare. Tomas Nilsson.
Samverkanspart: NSPH

Samtalsgrupp för tjejer -13-16 år 
En kurs som syftar till att möjliggöra att tutveckla självkännedom, utöka kontaktnät, sätta mål och hitta sin roll i samhället. Ledare: Amy Konwerski.

Hitta din inre styrka och balans - samtalsgrupp för unga 18-30 år. Ledare: Mona Pettersson, Lena Bergqvist/Susanne Widsell.
Samverkanspart: Föreningen Balans

Gröna drakendagen - föreläsningsdag för gymnasieskolor i länet.  Information om psykisk (o)hälsa. Föreläsare: Pelle Sandstrak och Nina Rung.
Samverkanspart: Agenda 21/Gröna draken (Conny Jonsson)

 

ALLMÄNHETEN

Tillsammansveckan - tre föreläsningsveckor med föreläsningar runt om i länet på temat psykisk (o)hälsa.
Samverkansparter: Samtliga kommuner, Region Västmanland, Svenska Kyrkan, Frisk & fri, Samordningsförbunden i Västmanland, Hjärnkoll, Autism & aspergerföreningen...

När jag inte längre är med - två samtalsgrupper för anhöriga. Ledare: Susan Svenman och Susanne Widsell.
Samverkanspart: Västerås stad/ Anhörigstöd (Susan Svenman)

Förändra din livsstil - en studiecirkel för ökad fysisk och mental hälsa. Kursledare: Dennis Forssten.
Samverkanspart: Studieförbundet Vuxenskolan

Suicidpreventionsdagen 2017 - projektet medverkade med information om psykisk (o)hälsa på Västmanlands sjukhus, för personal, patienter och besökare.
Samverkanspart: Region Västmanland 

Suicidpreventionsdagen 2018/Föreläsning Självmord och unga - föreläsning för allmänheten om suicidprevention på Växhuset i Västerås. Föreläsare: Håkan Wester, Suicide Zero.  
Samverkanspart: Region Västmanland (Linnea Paulsson)

Galen och stolt - det första propjektåret en turne med info till allmänheten på gator och torg om psykisk ohälsa, levande bok, musik m m. Det övriga projektåren lades Galen och stolt som en del av annan verksamhet i resp kommun, t ex vid Medeltidsdagarna i Arboga, Kulturnatten i Västerås.
Samverkanspart: Länets kommuner...

 

JÄMLIKHET I VÅRDEN 

Migration,  psykisk (ohälsa) och existentiell hälsa - föreläsningsserie för utlandsfödda deltagare i arbetsmarknadsprogram, om att leva med psykisk ohälsa som immigrant samt information om existentiell hälsa samt kreativa inslag (måleri). Kursledare: Susanne Widsell, Abdinassir/Mansour/Rahebe från Hjärnkoll samt Lena Bergquist/Margret Haid.
Samverkanspart:  Västerås Stad/AMA/Sesam och Kompassen (Åsa Helander)

Samtalsgrupp för män - tre samtalsgrupper i Västerås för män. Ledare: Tapio Kanerva.
Samverkanspart: MÄN (Dennis Nyström)