Galen och stolt

Med minifestivalen Galen och Stolt har vi velat inspirera till kulturellt och konstnärligt skapande och att uttrycka sin väg att ta sig igenom/leva med psykisk ohälsa. Syftet med festivalen var att genom kulturella evenemang runt om i Västmanland öppna upp bemötandet och attityder kring den psykiska hälsan. Festivalen har varit riktad till allmänheten, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, anhöriga och de som i sin yrkesroll arbetar med psykisk ohälsa

Festivaltillfällena har varit utspridda över länet i samband med kulturella evenemang som äger rum i kommunerna.

Samverkansmodell: Samverkansmodell_Galen_och_Stolt.pdf

Under projektets sista år har två produkter ur Galen och Stolt tagits fram:

KONSTRUM – EN KOLLEKTIV BETRAKTELSE AV PSYKISK OHÄLSA UR ETT KONSTNÄRLIGT PERSPEKTIV – En bok/antologi gjord av olika konstnärer, textskrivare och kulturutövare för att våga berätta och synliggöra den psykiska hälsan. Ett kollektivt konstverk vars syfte är att belysa, berika utövare och betraktare.
Läs boken här:  Konstrum.pdf

KONSTRUM: MUSIK OCH POESI – EN KOLLEKTIV BETRAKTELSE AV PSYKISK OHÄLSA UR ETT KONSTNÄRLIGT PERPSEKTIV
Ett axplock av musik och poesi från de deltagare som deltagit i Galen och Stolt som musiker och poeter i uställningen konstrum. Låtarna, musiken och poesin belyser psykisk ohälsa utifrån ett konstnärligt perspektiv och syftet är att berika och inspirera. Under juli månad kommer det att släppas en CD-skiva. 

Se omslaget här: Konstrum – musik och poesi .pdf
Matrialet får ej spridas utan upphovsfolkets medgivande eller kopieras.

Om ni vill ta del av musiken eller få mer information, kontakta Benny Wallin, pellegruvan@hotmail.com