Galen och stolt

Med Galen och Stolt vill vi inspirera till kulturellt och konstnärligt skapande och att uttrycka sin väg att ta sig igenom/leva med psykisk ohälsa. Syftet med festivalen är att genom kulturella evenemang runt om i Västmanland öppna upp bemötandet och attityder kring den psykiska hälsan.

Festivaltillfällena är utspridda över länet i samband med kulturella evenemang som äger rum i kommunerna.

Läs samverkansmodellen: