Tillsammansveckan

Tillsammans kan vi gemom information och kunskap skapa ett öppnare klimat kring psykisk hälsa. Genom Tillsammansveckan vill vi rikta uppmärksamhet mot att vi alla har en psykisk hälsa att ta hand om. Vi vill skapa en känsla av trygghet att våga fråga och våga prata om hur vi mår.

Tillsammansveckan har anordnats under en vecka i mars under projektets tre år. Det är en uppmärksamhetsvecka kring psykisk hälsa med föreläsningar utspridda i Västmanlands kommuner. Föreläsningarna är riktade till allmänheten med fokus på: unga, personal inom vård och omsorg och till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga. 

Tillsammansveckan har arrangerats i samverkan med: Hjärnkoll Västmanland, NSPH-V (Nationell samverkan för psykisk hälsa Västmanland), stödföreningar inom det psykiatriska området, verksamheter inom Västmanlands 10 kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Svenska kyrkan.

Läs programmet för Tillsammansveckan 2019 här: Program Tillsammansveckan 2019.pdf

Ta del av några av föreläsningarna från Tillsammansveckan 2019 här: https://www.youtube.com/channel/UCiEFmoWTGkG7Hv8qTh7shMg?view_as=subscriber

Lyssna på liveinspelad podcast från Tillsammansveckan 2019 med Fritte Fritzson, gäst Selene Cortes, "Allt du velat veta – om duktighetssamhället": https://podcasts.apple.com/se/podcast/187-om-duktighetssamh%C3%A4llet-med-selene-cortes/id1038870950?i=1000433451847

Radiointervju med föreläsaren Sofia Vadlin under Tillsammansveckan 2019: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=7178913

Samverkansmodell: Samverkansmodell_Tillsammansveckan.pdf

Några ord från samverkande parter: 

  • Det har varit en framgångsfaktor att kommun, region och föreningar i hela länet har varit involverade och att vår verksamhet har fått möjlighet att synas.”
  • ”Det har varit ovärderligt att ha en samordnande kraft som haft koll på hela länets aktiviteter, och haft möjlighet att hjälpa till med planeringen efter behov i de olika kommunerna för att få till bra aktiviteter. ”
  • ”Nyttan består både i att personal träffats kring de här frågorna och att det blivit lokala arrangemang för medborgarna.” 
  • ”Vi har uppskattat stödet till de lokala aktiviteterna och att man på lokal nivå har fått bestämma vad som varit viktigt.”
  • ”Tillsammans har lyft frågor som berör psykisk ohälsa. Projektet har medverkat med ekonomiska medel för att kunnat anlita föreläsare som inte varit möjliga annars.”
  • ”Tycker att ju mer man tar upp ämnet ju bättre är det och att det blivit mindre ”skämmigt” att prata om sin egen psykiska hälsa.”