Unga

OBS SIDAN ÄR UNDER ARBETE

Den psykiska ohälsan hos unga ökar, visar många rapporter. En av de viktigaste målgrupperna inom projektet har därför varit undomar. För denna målgrupp har vi under projektets gång skapat flera studiecirklar och föreläsningar.

För vissa aktiviteter har vi skapat fördjupad information, "samverkansmodeller", för att beskriva innehållet men framförallt visa på hur vi tack vare samverkan kunnat nå och genomföra aktiviteterna. 

Studiecirkeln/samtalsgruppen Våga vara du, för ungdomar 13-16 år. Samverkanspart: Västerås stad/Skallbergets fritidsgård. Kursen är uppbyggd utifrån kursledarens egna erfarenheter av  "social oro" och hennes professionella kompetens som i KBT.
Läs kursplanen här: Våga vara du, infoblad_2019-02-06_160219.pdf
Länk till samverkansmodell

Hitta din inre styrka och balans - för unga vuxna 18-30 år. Kursen är dels uppbyggd utifrån kursledarens egna erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa, dels utifrån två av projektmedarbetarnas samtalsterapeutkompetens.

Peace Maker club asdfasdf
Länk till samverkansmodell

Att leva inte bara överleva - för unga vuxna 18-30 år. Kursen är skapad i samverkan mellan kursledaren och en av projektmedarbetarna, båda har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och samtalsterapeutkompetens.
Läs kursplanen här: Folder Att leva, inte bara överleva - ungdomskurs_2019-02-06_160231.pdf

Kreativitetens betydelse för tillfrisknande sdfasdf

Föreläsningar - flera av föreläsningarna under varje Tillsammansvecka har särskilt riktat sig till ungdomar, i samverkan med olika skolor i länet. Föreläsare har bl a varit Nina Rung och Pelle Sandstrak.

Gröna draken-dagen - en halvdag med psykisk hållbarhet i fokus, för länets gymnasieungdomar. Föreläsningar av Nina Rung och Pelle Sandstrak. Samverkanspart: Agenda 21/Gröna draken.

En av de som deltagit i en av projektets kurser för unga är, xxxxx läs mer om hennes erfarenheter här.