Unga

Den psykiska ohälsan hos unga ökar, visar många rapporter. En av de viktigaste målgrupperna inom projektet har därför varit ungdomar och unga vuxna. För denna målgrupp har vi under projektets gång bland annat skapat flera studiecirklar och föreläsningar.

För vissa aktiviteter har vi skapat fördjupad information, "samverkansmodeller", för att beskriva innehållet men framförallt visa på hur vi tack vare samverkan kunnat nå målgrupperna och genomföra aktiviteterna. 

Våga vara du –  för ungdomar 13-16 år.
Kursen är uppbyggd utifrån kursledarens egna erfarenheter av  "social oro" och hennes professionella kompetens inom KBT. 
Samverkansmodell:  Samverkansmodell_Vaga-vara_du.pdf
Kursplan:  Våga vara du, infoblad_2019-02-06_160219.pdf

"Det har blivit mycket lättare att våga ta kontakt med andra." (Deltagare, Våga vara du)
"Nu förstår jag mig själv lite bättre!"  (Deltagare, Våga vara du)

 
Att leva inte bara överleva - för unga vuxna 18-30 år. 
Syftet med kursen är att stötta deltagarna i att bättre kunna hantera yttre press och inre oro och öka sina förutsättningar att inte bara överleva, utan också att leva livet. Kursen är skapad i samverkan mellan kursledaren och en av projektmedarbetarna, båda har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och samtalsterapeutkompetens.
Kursbeskrivning: Kort beskrivning av kursen Att leva, inte bara överleva.pdf
Kursplan: Folder Att leva, inte bara överleva - ungdomskurs_2019-02-06_160231.pdf

"Det är konstigt, här sitter jag och talar om hur dåligt jag mår, och det känns så bra!" (Deltagare, Att leva inte bara överleva)
"Jag var livrädd för att komma hit. Jag brukar inte ens vilja säga mitt namn i nya grupper. Nu sitter jag här och talar om svåra upplevelser och känslor med människor jag inte ens känner!" (Deltagare, Att leva inte bara överleva)

 
Samtalsgrupp för tjejer - för ungdomar 13-16 år 
En kurs som syftar till att möjliggöra att utveckla självkännedom, utöka kontaktnät, sätta mål och hitta sin roll i samhället.
Samverkansmodell: Samverkansmodell_Samtalsgrupp_for_tjejer .pdf
Kort kursbeskrivning: Kursbeskrivning_Samtalsgrupp_for_tjejer.pdf

Hitta din inre styrka och balans - för unga vuxna 18–30 år.
Kursen är uppbyggd utifrån kursledarens egna erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa, samt utifrån två av projektmedarbetarnas samtalsterapeutkompetens.  Fokus ligger på att förstå sig själv och sina behov, att acceptera det som inte går att ändra på och se de möjligheter som utvecklas utifrån den förståelsen. Deltagarna fångades upp genom samverkan med patient-och anhörigföreningar, arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringskassan och psykiatrin. 

Kreativitetens betydelse för tillfrisknande – för unga vuxna 16–30 år. 
Unga personer som är på väg att tillfriskna från psykisk ohälsa ges möjlighet att i studiecirkelform uttrycka sig kreativt, för att hitta balans som individ. Under professionell ledning ordnas skapande verksamheter inom bild och form, dansteater musik och sång där var och en kan välja det uttryck som passar dem.

Existentiell hälsa/psykisk hälsa, Kopparlundsgymnasiet, Västerås - Våren 2017 hölls ett föredrag om existentiell hälsa/psykisk hälsa för alla lärare på Kopparlundsgymnasiet i Västerås. Därefter hölls vid tre tillfällen samtal på samma tema med alla elever på skolan.

Föreläsningar - flera av föreläsningarna under varje Tillsammansvecka har särskilt riktat sig till ungdomar, i samverkan med olika skolor i länet. Föreläsare har bland annat varit Nina Rung, Pelle Sandstrak och Evin Erlandsson.

Gröna draken-dagen 2017- en halvdag på Mälardalens Högskola riktat till gymnasieelever över hela Västmanlands län, med fokus på hållbar utveckling med temat psykisk hälsa. Dagen arrangerades av Förbundet Agenda 21/Gröna Draken, i samverkan med Tillsammansprojektet, och bestod av montermingel och samtal, speakers corner, föreläsningar och avslutande paneldebatt. Föreläsare var Parul Sharma, Pelle Sandstrak och Nina Rung.