Unga

En av de viktigaste målgrupperna inom projektet har varit ungdomar och unga vuxna.  För denna målgrupp har vi under projektets gång bland annat skapat flera studiecirklar och föreläsningar. 

VÅGA VARA DU –  för ungdomar 13-16 år.
Syftet med kursen är att öka den psykiska hälsan för ungdomar med social oro-problematik. Kursen är uppbyggd utifrån kursledarens egna erfarenheter av  "social oro" och hennes professionella kompetens inom KBT. 
Samverkansmodell:  Vaga vara du.pdf
Kursplan:  Våga vara du, infoblad_2019-02-06_160219.pdf 
Ord från deltagare:

  • "Det har blivit mycket lättare att våga ta kontakt med andra."
  • "Nu förstår jag mig själv lite bättre!"

ATT LEVA INTE BARA ÖVERLEVA - för unga vuxna 18-30 år. 
Syftet med kursen är att stötta deltagarna i att bättre kunna hantera yttre press och inre oro och öka sina förutsättningar att inte bara överleva, utan också att leva livet. Kursen är skapad i samverkan mellan kursledaren och en av projektmedarbetarna, båda har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och samtalsterapeutkompetens.
Kursbeskrivning: Kort beskrivning av kursen Att leva, inte bara överleva.pdf
Kursplan: Folder Att leva, inte bara överleva - ungdomskurs_2019-02-06_160231.pdf
Ord från deltagare:

  • "Det är konstigt, här sitter jag och talar om hur dåligt jag mår, och det känns så bra!" 
  • "Jag var livrädd för att komma hit. Jag brukar inte ens vilja säga mitt namn i nya grupper. Nu sitter jag här och talar om svåra upplevelser och känslor med människor jag inte ens känner!" 

 SAMTALSGRUPP FÖR TJEJER - för ungdomar 13-16 år 
En kurs som syftar till att möjliggöra att utveckla självkännedom, utöka kontaktnät, sätta mål och hitta sin roll i samhället.
Samverkansmodell: Samverkansmodell_samtalsgrupp_unga_tjejer.pdf

HITTA DIN INRE STYRKA OCH BALANS - för unga vuxna 18–30 år.
Kursen är uppbyggd utifrån kursledarens egna erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa, samt utifrån två av projektmedarbetarnas samtalsterapeutkompetens.  Fokus ligger på att förstå sig själv och sina behov, att acceptera det som inte går att ändra på och se de möjligheter som utvecklas utifrån den förståelsen. Deltagarna fångades upp genom samverkan med patient-och anhörigföreningar, arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringskassan och psykiatrin. 

KREATIVITETENS BETYDELSE FÖR TILLFRISKNANDE – för unga vuxna 16–30 år. 
Unga personer som är på väg att tillfriskna från psykisk ohälsa ges möjlighet att i studiecirkelform uttrycka sig kreativt, för att hitta balans som individ. Under professionell ledning ordnas skapande verksamheter inom bild och form, dansteater musik och sång där var och en kan välja det uttryck som passar dem.

EXISTENTIELL HÄLSA  – föredrag om existentiell hälsa/psykisk hälsa för alla lärare på Kopparlundsgymnasiet i Västerås, följt av tre tillfällen samtal på samma tema med alla elever på skolan.

TILLSAMMANSVECKAN - flera av föreläsningarna under varje Tillsammansvecka har särskilt riktat sig till ungdomar, i samverkan med olika skolor i länet. Föreläsare har bland annat varit Nina Rung, Pelle Sandstrak och Edvin Erlandsson.

NORMER, MACHOKULTUR OCH VÅLD. OCH HUR VI KAN FÖRÄNDRA DET
Föreläsningar och workshops med Peter Svensson för högstadie- och gymnasieelever och deras lärare på temat kopplingen mellan könsnormer, psykisk (o)hälsa, sociala medier, porr och övergrepp. Målet är att skapa en förståelse hos unga kring vår kulturs manlighetsbegrepp och hur det påverkar relationer och den psykiska hälsan. Medvetandegöra hur sociala medier, porr och reklam kan påverka en. Genom detta skapa en större verklighetsförankring i och förståelse för sig själv och andra och hur hantera social relationer på ett respektfullt och konstruktivt sätt. Vi har nått ut till ca 500 elever på två gymnasieskolor och en högstadieskola.
Lyssna på intervju på P4 Västmanland med föreläsaren Peter Svensson och elever på Edströmska gymnasiet, https://sverigesradio.se/avsnitt/1289779 . Intervjun finns 2 tim 5 min och 50 sek in på sändningen. Efter en del av intervjun kommer musik och den fortsätter sedan ca 2 tim och 16 min in på sändningen.

GRÖNA DRAKEN-DAGEN 2017- en halvdag på Mälardalens Högskola riktat till gymnasieelever över hela Västmanlands län, med fokus på hållbar utveckling med temat psykisk hälsa. Dagen arrangerades av Förbundet Agenda 21/Gröna Draken, i samverkan med Tillsammansprojektet, och bestod av montermingel och samtal, speakers corner, föreläsningar och avslutande paneldebatt. Föreläsare var Parul Sharma, Pelle Sandstrak och Nina Rung.