Rättstolkning och domstolsprocessen

Information

En fördjupningskurs för dig som är verksam som tolk och vill utveckla din kompetens och professionalitet kring domstolsprocesser och rättstolkning.

Beskrivning
Kursen är praktisk med genomgångar och övningar för att göra dig mer hemma och trygg i den speciella tolkningssituation som domstolstolkning innebär.

• Rättssalens möblering, placeringar och aktörer
• Tolkutrustning
• Att tänka på vid domstolstolkning
• Förekommande tolktekniker
• Proceduren i brottmål och tvistemål
• Standardfraser i brottmål och tvistemål
• Genomgång av vanligt förekommande förberedelsematerial
• Genomgång av brottsbalkens vanligast förekommande rubriceringar, termer och innebörder

Kursledare Erik Dahlberg, rättstolk i ryska.

Språkhandledning erbjuds i anslutning till kursen. Datum för denna meddelas under kursen.

Schema
9- 10 och 16 - 17 november, kl 09.00-17.00.

Kursen genomförs på distans via Zoom.
Ledaren meddelar via mail när länken skickas ut.

Behörighet
För dig som är verksam, utbildad eller auktoriserad tolk.
Du som har ett tolknummer lämna det i rutan för meddelande vid anmälan.
Ange ditt tolkspråk vid anmälan.

Antagning
Som huvudregel för denna kurs använder vi principen anmälningsdatum, men med följande prioriteringsordning.

1. Auktoriserade tolkar
2. Grundutbildade tolkar
3. Övriga tolkar

Om oss
Vi har utbildat tolkar sedan 2006 och har gedigen erfarenhet av tolkutbildningar med professionella lärare.
Alla våra tolkutbildningar och tolkkurser står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Har du frågor, så tveka inte att höra av dig till marina.carlsson@sv.se

Startdatum:

2024-11-09

Tid:

09:00 - 17:00

Antal tillfällen:

4

Veckodag:

Lör Sön

Arrangemangsnr:

167683

Plats:

Distans

600 SEK

Hitta hit

Har du några frågor?

Kontakta SV Stockholms län