Tillbaka

Tillsammans för demokratin

Efter ett på många sätt tungt år 2020 vill jag i detta, årets första nummer av Impuls, börja med att önska ett gott nytt år 2021!

I Sverige är vi mitt uppe i ett firande av att vår demokrati fyller 100 år. Det är ungefär lika länge sedan som den första ”SV-studiecirkeln” Fria tankars hem startade. För oss i SV är arbetet med människors möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i sant demokratiska former en bärande tanke med att vi överhuvudtaget finns till. Vi har skrivit under demokratideklarationen kopplat till jubileet, för vår uppgift är både att försvara och utveckla demokratin.

Det behövs många mötesplatser i vardagen där det finns möjlighet att finna ny kunskap, bryta åsikter och tankar samt skaffa sig redskap för att påverka samhällsutvecklingen.

Det finns hot mot den liberala demokratin. Stormningen av kongressen i USA som vi alla kunde följa i media var en skrämmande upplevelse på många sätt. Också här i Sverige finns hot mot vår demokrati. Just folkbildningen har ett särskilt värde för att ge människor verktyg för att utveckla vår demokrati tillsammans som aktiva samhällsmedborgare. Här bär varje enskild studiecirkel på nycklar för att vara en del i demokratibygget, och du som är cirkelledare har en viktig roll.

Det är trots allt bara 30 år sedan människor med intellektuell funktionsnedsättning fick rösträtt och därför fortsätter vi att engagera oss i satsningen ”Mitt val” inför valåret 2022. 

Oavsett om folkbildningen bedrivs som studiecirkel, kulturarrangemang eller annan folkbildning ska den hålla hög kvalitet. Det ger folkbildningen det värde som också motiverar det samhällsstöd som vi får.

På initiativ av Folkbildningsrådet har vi och övriga studieförbund genomfört en utökad särskild kontroll där vi granskat vår verksamhet. Vi har fått stryka enstaka procent av vår verksamhet samtidigt som vi återigen har sett att vi gör väldigt mycket bra verksamhet som vi kan känna oss stolta och trygga över. Granskningen har gett oss ett lärande och bidragit till ett förstärkt kvalitetsarbete, både nu och framåt.

Tre tankar...

2021  Nytt år – nya möjligheter, allt det vi lärt oss under 2020 får vi nu chansen att fortsätta utveckla och göra något bra av.

Vinter Äntligen snö som ger ljus och möjligheter att umgås tillsammans utomhus i en massa roliga aktiviteter.

Tillsammans Det är så vi möter framtidens utmaningar. Vi skapar mötesplatser och utvecklar både oss själva, vårt samhälle och vår demokrati.

Ulrika Heie, förbundsordförande SV