Tillbaka

Anta både möjligheter och utmaningar

Johan Fyrberg, förbundschef SV

Det är en spännande tid vi går till mötes. Men också utmanande.

Höstmörkret börjar falla och dagarna blir kortare. Desto mer glädjande är att Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med det lokala föreningslivet, fria grupper och enskilda människor nu lyser upp vardagskvällarna igen för gemene man. Det är många som har väntat och längtat efter gemenskap, aktiviteter och engagemang. Inte minst betyder det att vårt bidrag till att stärka demokratin återigen tar fart på riktigt.

Under coronapandemin har det varit frivilligheten som till stora delar präglat den svenska strategin. Samtidigt vet vi att det finns grupper i samhället som inte säger sig ha tillit och som är mindre noga med att förhålla sig till myndigheters råd och rekommendationer.

Jag uppfattar signaler från politiker som tidigare inte har sett värdet av folkbildningen, att de nu gör det. Kanske är det lite av en återkoppling kring allt vi har gjort och fortsatt göra inom hela Studieförbundet Vuxenskolan för att stärka folkbildningens värde. I tider då folkbildningen ifrågasätts är också demokratin hotad, det är därför vi med samma och fortsatt kraft kommer att verka för att värna och vårda densamma.

Utmanande för att folkbildningsaktiveter så kraftigt har minskat under coronapandemin.

Även om distans och det digitala folkbildningsinslaget ökar mångdubbelt så talar vi om omfattande verksamhet som inte varit möjlig att anordna. I detta ligger att SV som organisation har tagit stort ansvar för att begränsa smittspridning. Nu är efterfrågan och längtan att få träffas också fysiskt, påtaglig och stor. Men det kan vara så att enskilda människor har hittat andra vägar för det egna lärandet, och föreningslivet kanske står inför nya eller andra utmaningar.

Vägen framåt inom Studieförbundet Vuxenskolan, och som jag upplever att både förtroendevalda och medarbetare antar, är att vi sedan i somras är aktiva i nystartsarbetet. Vi berättar om, vi bjuder in och vi söker upp. Framåtriktat utvecklar vi metoder och system för blandat lärande (fysiskt och digitalt). Vi söker både de grupper som vi normalt når och de som vi inte når. Aldrig med krav eller förväntningar, utan alltid med nyfikenheten på vad enskilda eller grupper vill lära eller utvecklas inom.

Låt oss fortsatt och tillsammans anta både möjligheter och utmaningar! •

 

Tre tankar...

Lättlästpriset
Lättläst litteratur tillgängliggör folkbildning och har ett egenvärde.

Strategiarbetet inför stämman 2023
Ger oss en unik möjlighet där vi själva bottnar i vår idé, och som underlättar i det parallellt pågående arbetet med statsbidragsöversyn.

Va?! Är demokratin hotad?
Både en metafor och en engagemangsförklaring.