Tillbaka

Cirkelledarintervjun - musiken finns i mitt DNA

– Jag är musik, musiken finns i mitt dna. Utan musiken finns det inget jag.
Det säger cirkelledaren Mira Ray.

I samband med att Mira Ray i höstas slutade sitt fasta heltidsjobb som head av culture på ett musikdistributionsföretag för att ägna mer tid åt sin musik och sitt skrivande gick hon ut på sociala medier och efterlyste ett deltidsjobb. Och gärna ett där hon fick chansen att också vara kreativ.

En körkompis tipsade då om att Studieförbundet Vuxenskolan sökte en cirkelledare som kunde skriva låtar. Just detta jobb passade inte då det låg på kvällstid, men det ena ledde till det andra. Så istället blev Mira cirkelledare för en skrivarkurs för personer mellan 18 och 35 år med psykisk ohälsa inom ramen för Mellanmålet rehab. 

– Jag fick ta över cirkeln från en författare, så det var lite läskigt i början. Det kändes som stora skor att fylla. Jag har ju ingen sådan utbildning.

”Det är också viktigt för mig att få jobba med saker som man kan stå för.
Som att hjälpa mina cirkeldeltagare att öppna nya dörrar och utvecklas tillsammans.”

Men jobbet som cirkelledare har gett Mira Ray ny, och oväntad, energi.

– Att se mina deltagare utvecklas har fått även mig att utvecklas och gett mig så oerhört mycket energi. Jag har till exempel lyckats att skriva klart en barnbokstext, som jag hoppas kunna få ge ut lite längre fram. Jag har i alla fall kontakt med en förläggare nu.

Deltagarna i Miras skrivarcirkel har under hösten bland annat fått lära sig att skriva en Haiku, en japansk diktform som ofta innehåller ett årstidsord.

– Jag vill få mina deltagare att känna att skrivandet ska vara kreativt och lustfyllt. Jag försöker därför ta bort alla vanliga regler och ramar. Man behöver inte stava rätt alla gånger. Det är själva resan som är målet med den här cirkeln, inte slutprodukten.

Hon berättar också att hon när en dröm om att lite längre fram kanske kunna få sin skrivargrupp att börja skriva lite låttexter och sedan själv hjälpa till med tonsättningen.

Mira Ray är nämligen i grunden låtskrivare och har tidigare spelat i band. Hon har också varit med och startat Powerballadkören, som hon nu leder. Kören har över 40 medlemmar och har genom åren samarbetat med kända flera artister. I december förra året auktionerade kören bland annat ut en kärlekskonsert till förmån för Musikhjälpen.

Musik har som sagt alltid varit en del av Miras liv. Hon säger själv att den kom med bröstmjölken.

– Bägge mina föräldrar har hållit på med musik och själv sjöng jag nästan innan jag pratade. Jag tror att jag skrev min första låt redan i tioårsåldern.

Idag har hon hunnit fylla 32 år, är sambo och mamma till två barn, en pojke på sex år och en flicka på två år. Familjen bor i södra Stockholm. När barnen kom lade hon först sin kreativa sida lite åt sidan, men insåg ganska så snart att hon behöver få utlopp för all sin kreativitet för att fungera som människa.

– Det är också viktigt för mig att få jobba med saker som jag kan stå för. Som att hjälpa mina cirkeldeltagare att öppna nya dörrar och utvecklas tillsammans. Jag vill kunna se mina barn i ögonen och vara stolt över det som jag har gjort. Det är viktigt för mig.

Text: Lena Hallerby
Foto: Niklas Hallberg
Foto: Fixi Lindén

  • Mellanmålet
    Mellanmålet rehab AB är ett idéburet socialt företag, som erbjuder sysselsättning och stödinsatser för personer som lever med psykisk ohälsa i Region Stockholm.
    Verksamheten riktar sig till unga vuxna i åldern 18 till 35 år. Varje deltagare har en individuell planering och veckoschema utifrån personliga behov och mål. Det kan till exempel handla om att bryta social isolering, få en fungerande vardag eller att på sikt komma ut i arbetspraktik eller studier. Man använder sig bland annat av externa kursledare från Studieförbundet Vuxenskolan.