Tillbaka

Vi har rustat för återstarten

Efter ett drygt år av pandemi ­kommer vi under innevarande år att ta de första stegen mot normalisering. Men lika säkert står det klart att vi har något nytt normalt att förvänta oss. Som ledande studieförbund och samhällsaktör har vi tagit stort ansvar för att begränsa smittspridningen men också för att motverka pandemins konsekvenser genom att vi har anpassat och ställt om vår verksamhet.

Studieförbundet Vuxenskolan är nu väl rustat för att ta en uttalad och ledande roll för återstarten i samhället och för att bryta människors isolering. Vi ser fram emot att återigen ges förutsättningar att mötas fysiskt för att tillsammans växa, må bra och utvecklas. Vi har lärt oss mycket och tagit ordentliga kliv när det gäller att erbjuda folkbildande aktiviteter digitalt och sällan har behovet varit större.

Särskilt studieförbunden är garanten för den fria och frivilliga folkbildningen. Det finns en mångfald av studieförbund och de har en viktig roll och betydelse när det gäller integrationen men även för att människor i alla åldrar och inom funktionsrättsområdet ska ges förutsättningar att bli delaktiga i samhällslivet.

Samtidigt verkar vi i något av paradoxens tid. Det är just studieförbundens legitimitet som ifrågasätts och jag uppfattar att det finns en oro, också inom Studieförbundet Vuxenskolan, att våra förutsättningar att bedriva fri och frivillig folkbildning i grunden kan komma att förändras.

Vi som, på förbunds- och avdelningsnivå, har att leda och företräda SV vill att du som cirkelledare ska känna dig trygg i att vi kommer att ha den högsta av ambitioner kring administration och kvalitet när det gäller att leva upp till den grad av frihet som vi har kring hanteringen av statsbidrag. Men framförallt avseende den folkbildande verksamhet som vi erbjuder. Vi värnar och vårdar det som ligger i självförvaltningens modell. Staten ger sitt förtroende men låter oss själva bestämma hur vi anordnar verksamhet.

För oss är det en självklarhet att det är du som cirkelledare som står i förgrunden. Du är folkbildningens sanna hjälte och din betydelse och ditt engagemang är ovärderligt. Det är genom dig och ditt fina ledarskap som folkbildningsaktiviteter anordnas. Vi kommer fortsatt att ge dig och den verksamhet som du ligger nära det största av erkännande både i relation till folkbildningens vänner och dess kritiker. Vi välkomnar externa granskningar och vi kommer alltid att försvara och förklara folkbildningens värde.

Tre tankar...

Legitimitetsutmaning för studieförbund 
Har inneburit en rad av konstruktiva möten med beslutsfattare och politiker som stärker folkbildningens värde.

Digitaliseringen
Har tagit ett rejält kliv också inom folkbildningen.

Fysiska mötet
Utgör fortsatt grunden i folkbildningen men genom blandade metoder för lärande kan vi nå ännu fler.

Johan Fyrberg Förbundschef SV