Tillbaka

Drömyrket i sikte för unga i Järva

Nu startar Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm (SV Stockholm) tillsammans med Fryshuset i Husby det treåriga projektet Min karriär! som ska göra det lättare för unga i Järva att navigera sig fram till drömyrket och äga sin framtid. Målet är att göra en gemensam sak för att stärka ungas självkänsla, självförtroende och inkludering i samhället.

- På SV Stockholm tror vi på möjligheten att tillsammans med Fryshuset utveckla en modell för inkluderande insatser och alternativa vägar in till arbetsmarknaden som kan appliceras på fler platser i landet. Vi tror också att samarbetet med Fryshuset kan bidra till att andra intressenter från till exempel näringsliv och offentlig förvaltning vill vara med, berättar Fatima Åsard, utvecklingsledare på SV Stockholm.

Projektet är viktigt för att unga från Järvaområdet ska få chansen att utöka sin kunskap om, och insyn i, olika möjliga karriärvägar. Det berättar Pola Ali, verksamhetschef, Arbete & Entreprenörskap, Fryshuset i Husby. Det är vägar ”som de inte naturligt har relation till genom sina egna nätverk” säger Pola.

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.