Tillbaka

Folkbildning för minoritetsspråk

Folkbildningen har fått nytt uppdrag för att stärka de nationella minoritetsspråken. Satsningen handlar om att främja folkbildningsverksamhet på och om minoritetsspråk över hela landet. 

Språk är en avgörande del av kultur och historia och i Sverige finns fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. 

Studieförbundet Vuxenskolan genomför redan idag studiecirklar om de nationella minoriteterna, rättigheter, språk och kultur.  

Kunskap om vår historia, ett levande språk och utveckling av vår kultur är viktigt för minoritetskulturernas fortlevnad. Det är också en demokratifråga, att alla har tillgång till livslångt lärande på lika villkor, säger Banar Sabet, utvecklingschef på SV.

 

 

 Författarprisvinnaren Moa Backe Åstot säger i en intervju i Tidningen Impuls:

– Jag själv fick inte med mig det samiska språket när jag var barn. Till exempel lärde sig inte min mamma samiska på grund av att hennes föräldrar valde att tala svenska med henne. Därför tappade jag, liksom många andra, språket. I dag har jag tagit tillbaka det. Det har funnits runtom mig som en språkmelodi, så det gick bra. Om jag får barn vill jag att de ska ha samiska som sitt förstaspråk, poängterar Moa Backe Åstot, som menar att det är starkt kopplat till att ha rätt att få vara den man är eller vill vara.