Tillbaka

Ulrika Heie - Gott nytt folkbildningsår!

Ett nytt år har inletts och det har på många sätt, säkert för dig som för mig, börjat både bra och dåligt. Dåligt för att situationen i världen förvärras till exempel vad gäller kriget i Ukraina, demokratiprotesterna i Iran med dess fruktansvärda följder, det grymma som händer i krigets Kongo. Dåligt också för att klimathotet med dess negativa förändringar kommer allt närmare och för att världens ledare inte i handling gör det man borde veta att man måste göra. Dåligt för att många människor får en alltmer utsatt situation eftersom prisökningar och inflation urholkar ens resurser.

Bra för att vi som studieförbund verkligen haft möjlighet att möta människor som har flytt till oss med möjlighet till språkkunskaper likväl som annan kunskap liksom värdefulla nätverk och kontakter. För att vi på olika sätt kanaliserar ett ideellt engagemang som förändrar människors liv till det bättre både i när och fjärran.

Bra för att vi som studieförbund erbjuder möjligheten till engagemang för en hållbar framtid där vi gör skillnad tillsammans. Bra för att vi jobbar fram en gemensam strategi för att möta framtidens utmaningar tillsammans.

I början av ett år brukar nyårslöften vara aktuella. Många rensar ut och avslutar engagemang som inte känns lika relevanta som tidigare, men också för att göra plats för mer engagemang för det som verkligen engagerar. Det är spännande att följa den forskning som finns om vårt ideella engagemang och se att det ligger relativt stabilt över tid.

Föreningslivet i Sverige är starkt och har varit det i över hundra år. Tänk så oerhört mycket engagemang som har lagts ned genom åren för att främja lokal utveckling alltifrån politiska partier, idrottsföreningar, trossamfund, byalagsföreningar och så många fler. Samtidigt har man gått samman i nationella förbund för att sätta kraft i frågorna gentemot beslutsfattare.

Utan det ideella engagemanget från alla människor runt om i landet försvinner föreningslivet i princip helt, men för att det ska utvecklas vidare krävs smörjmedel av olika slag och där är ekonomiska medel från nationell, regional och kommunal nivå väldigt viktiga.

Att med ideellt engagemang göra världen bättre för fler än bara dig själv skapar meningsfullhet och tro på framtiden och det ansvaret tar vi tillsammans. Tack för din insats fram till nu och för det som ligger framför.

Tre tankar...

Läs – ”Skärvor av ett liv” av Hédi Fried som tyvärr inte finns med oss länge, men vars starka berättelse finns för dig att läsa.

Nu – är tid att agera för att lyfta folkbildningens värde. Om vi alla gör något varje dag så sker stora ting.

Föreningen – ger meningsfullhet, utveckling och gemenskap. Även om det kan vara svårt att rekrytera till vissa funktioner.