Tillbaka

Gustav Fridolin, EAEA

Är större än landsgränserna

Nyvaken efter pandemin står Europa i lågor. Det är ingen naturkatastrof med osäker orsak. Någon har tuttat på. Kriget rasar. Och larmet från de ryska flygräderna dränker rapporterna som varnar för klimatförändringens effekter. Och skulle någon höra, kommer han lyssna? Vi dränks av information, så varför ska vi lita på just detta?

5 Impuls 2_2022 - Gustav Fridolin foto Foto- Fredrik Hjerling.jpg

En enda sak vet vi om framtiden, vi kan inte rå på den själva. Vår möjlighet att möta de hot som vi står inför grundar sig i vår förmåga att samarbeta. Det kan låta som politik, men det behöver det inte vara.

Det handlar också om oss, dig och mig. Nu, när hoten både kommer utifrån och inifrån, är folkbildningen lika viktig som när den än gång bröt mark för demokratin. Folkstyrets enda fasta byggsten är bildade individer, hungriga efter kunskap, beredda att pröva sina åsikter och tankar mot andra.

En sak skiljer från då. Nationalstaten räcker inte för att bygga demokrati. Vi behöver mötas över gränser, samtala, förstå, bygga något större.

Sedan ett år har jag plats i styrelsen för EAEA, nominerad av den svenska folkbildningen. Där samlas europeiska organisationer som arbetar med frivillig vuxenutbildning. Utmaningarna är ofta gemensamma, även om förutsättningarna är olika. Mitt i kriget sitter jag uppkopplad med min ukrainska kollega och skriver underlag till FN:s kommande konferens om vuxenutbildning, och planerar seminarier till sommaren om lärande för hållbar utveckling. Om han kan komma då? Ingen vet. Men för varje bomb som faller växer uppgiften.

När jag träffar människor i den svenska folkbildningen så beskriver de ofta att internationella utbyten känns avlägsna. Man vill kanske inte resa, av tids- eller klimatskäl. Man känner osäkerhet inför var det finns resurser. Man ser inte poängen.

Men svensk folkbildning är större än landsgränserna. Internationellt samarbete behöver inte vara svårt. Det behöver inte ens vara stort. I de egna studiecirklarna och folkhögskoleklasserna finns redan idag deltagare som har släkt och vänner i kriget, bakom den nya muren, eller i andra delar av världen som vi borde veta mer om. Starta utbytet där!

Man behöver inte ens lita på att brevbäraren kommer fram. Mejlväxla, filma olika verkligheter, läs samma böcker i olika översättning. Möts, även när ni inte kan träffas.

För den som vill något större finns ofta resurser, om man vet var man ska leta. Erasmus är inte längre bara för högskolestudenter. På plattformen EPALE möts olika vuxenutbildare som vill söka sig över gränserna.

Det sägs att det går högst sex steg av bekantskap från dig till vilken annan människa som helst på jorden. Filip och Fredrik prövade det där en gång i teve, och lyckades ganska bra. Från en kvinna på marknaden i Dakar var det sex steg av bekantskap till Buzz Aldrin. Från en biljettkontrollant i södra Bolivia sex steg till Magdalena Andersson. Om vi nu nästan känner alla, hur gör vi för att känna med alla? Jag vet inte. Men att mötas är i alla fall en bra början.

 

  • Gustav Fridolin
  • Född 1983 i Vittsjö nära Hässleholm i Skåne.
  • Är utbildad lärare vid Linköpings universitet.
  • Tidigare språkrör för Miljöpartiet de gröna och ordförande för Grön Ungdom.
  • Var under åren 2014-2019 Sveriges utbildningsminister.
  • Övergick efter sin tid i politiken till att arbeta som folkhögskollärare och är sedan 2021 invald i styrelsen för EAEA, den europeiska organisationen för vuxenutbildning och folkbildning.

 

European Association for the Education of Adults

EAEA är en paraplyorganisation med 123 medlemsorganisationer från 42 länder. Syftet är att länka samman och representera organisationer i Europa som är direktinvolverande i vuxnas lärande. EAEA verkar också för vuxnas lärande och tillgång till och deltagande i icke-formell utbildning för alla. Särskilt för grupper som är åsidosatta och i behov av särskilt stöd.