Tillbaka

Hållbarhet gör vi tillsammans!

ulrika-beskuren.jpg

Sommaren övergår i höst. Den energi som sommaren gav får vi äntligen omsätta i verksamheter av olika slag.

I maj hade Studieförbundet Vuxenskolan (SV) sin förbundsstämma på det vackra Djurönäset. Det var en stämma med temat ”Hållbarhet gör vi tillsammans!” Vi ­jobbade fram de strategiska prioriteringar som ska gälla för SV under de kommande åren. Målet är att nå många fler människor med folkbildning för att ge egenmakt och möjlighet till bildningsresor av många olika slag.

Hållbar utveckling är global, den ­bryter nationsgränser, handlar om över­l­evnad för framtida generationer och är också i högsta grad lokalt ansvarstagande. Den berör oss såväl i vår vardag som i vår roll som världsmedborgare. Som folk­bildare möter vi hållbarhetsbegreppet i hela dess bredd. Ena stunden möter vi frågan om den globala klimatkrisen, i nästa stund om hållbarhet kopplat till ett samhälle där ­psykisk ohälsa breder ut sig. Vi möter önskemål om att få lära sig mer, minska den egna och samhällets sårbarhet och om hur jag kan förändra mitt vardagsliv mot en större hållbarhet.

Trycket på att något måste göras, och det nu, är starkt inte minst bland ungdomar. Det ger hopp om framtiden. Men ett hållbart samhälle är också ett samhälle som genomsyras av demokratiska värderingar. Här finns tyvärr undersökningar som visar att grupper av ungdomar inte delar dessa värderingar. Stämmer det verkligen? Och vad gör i så fall vi som företräder folkbildningen för att möta detta?

Vid vår stämma i maj delades Sokratespriset ut till Hédi Fried och Emerich Roth för deras oförtrutna arbete för att unga aldrig ska glömma vad nazismen ledde till. Deras engagemang gentemot unga är starkt att ta del av.

Emerich Roth sade i sitt tacktal: ”Med facit i hand vet vi nu att om människor hade reagerat och protesterat, vilket inte var omöjligt, hade Förintelsen inte kunnat äga rum. Med andra ord, det är passiviteten och likgiltigheten som är mänsklighetens största fiende. Låt oss komma ihåg detta som den viktigaste lärdomen av Förintelsen. För det är endast med lärdom av historien som vi kan möta framtiden med öppna ögon och ha en chans att förhindra att historien upprepar sig.” (Läs hans krönika på sid 32.)

Hållbarhet gör vi tillsammans – du och jag, vi i folkbildningen tillsammans med hela civilsamhället men också med kommuner och regioner runtom i hela vårt land. Vi har antagit utmaningen – har du?

Tre tankar...

Nina Larsson
Har slutat efter drygt tre år som förbundschef för SV. Stort tack för ditt viktiga arbete!

Kursstart
Vilken studiecirkel ger dig nya möjligheter i höst?

Kantareller
Så avkopplande att plocka och så ljuvliga att äta.