Tillbaka

Att skapa det goda samtalet

Ett samtal som också leder till bildning – som kunskap, förståelse och stärkta relationer – är inte vilket samtal som helst. Det är de samtalen som utvecklar och leder oss och samhället framåt. 

Vill du anordna ett eget samtal? Ta gärna kontakt med din lokala SV avdelning https://www.sv.se/avdelningar/

 Ta del av vår samtalshandbok och låt dig inspireras inför ditt nästa samtal!