Tillbaka

Krönika Carl Söderbergh

NU NÄR VI HAR PASSERAT ettårsdagen tänker nog de flesta av oss tillbaka på de dryga tolv månaderna som vi har levt med covid-19. Många har drabbats av viruset. Många har tyvärr mist sina närstående. Alla har vi påverkats på något sätt.

Jag arbetar för Minority Rights Group, en brittisk människorättsorganisation med fokus på de allra mest utsatta minoriteterna och urfolken runtom i världen. De första larmrapporterna om pandemin nådde oss från Afrikas Storasjöregion där vi stöttar skogsfolket Batwa. I Demokratiska republiken Kongo har de tvångsfördrivits från regnskogarna som sedan urminnestid varit deras hemland. De senaste åren har många försökt tjäna sitt uppehälle genom att sälja keramik och andra souvenirer till turister. När turisterna plötsligt slutade att komma upphörde genast denna inkomstkälla. Att skaffa sig såpa eller skyddsutrustning var helt otänkbart när de flesta inte ens visste hur de skulle ha råd med nästa måltid.

Nästa larm kom från norra Kenya. Nomadbefolkningarna behövde få information om hur de skulle skydda sig mot viruset, men hur skulle det gå till över det milsvida ökenlandskapet? Vi fick snabbt lov att omprioritera vårt arbete. Via kontakter med frivilliga som fanns på plats fick Batwabyar tillgång till desinficeringsmedel och ansiktsmasker. Lokala radiostationer sände folkhälsoupplysningar till Turkana-folket och andra nomader i norra Kenya. Urfolksartister i flera länder fick också medel att spela in och sända sånger med information om covid-19.

Snart kom hjälpropen från alla håll i världen. Urfolksledare i Amazonas larmade oss om att covid-19 kunde bli ett nytt folkmord, när gruv- och skogsarbetare förde med sig sjukdomen samtidigt som de fortsatte med plundringen av deras region.

Nu när jag tänker tillbaka var det inte så överraskande att de första larmrapporterna kom från dessa folkgrupper som befinner sig på ytterkanten av vår globaliserade värld. Å ena sidan är de bland de allra mest utsatta och sårbara, utan tillgång till de nätverk och kontakter som många andra kan ha. Å andra sidan är vi alla numera så sammankopplade att ingen är utom räckhåll för smittspridningen.

Sambanden mellan pandemin och utanförskap har även visats på nära håll. I väldigt många länder utgör etniska minoriteter en särskild riskkategori. Det finns många skäl till detta men mycket handlar till exempel om att sjukvårdspersonal och andra yrkeskategorier på frontlinjerna av pandemin ofta tillhör minoriteter.

Vi har också fått många rapporter om hatbrott. Ett av de första larmen kom från asiatamerikanare som utsattes för våld och trakasserier på grund av covid-19:s förmodade ursprung i Kina. Sedan var det muslimer i Indien som drabbas av övergrepp efter att ha blivit anklagade för att ha spridit sjukdomen genom att samlas för fredagsbönen. I Europa ökade spridningen kraftigt av antisemitiska konspirationsteorier. I oroliga tider söker många människor efter syndabockar även när det inte finns någon som helst rationell koppling mellan de utpekade och det som känns hotfullt.

Samtidigt har jag sett mycket som varit positivt under pandemin. Många har räckt ut en hjälpande hand till andra som har det svårt. I Storbritannien har kristna, muslimska, judiska och sikhiska grupper samordnat sina hjälparbeten åt nödställda. Trots allt det dystra visar det vikten av att nå ut och stötta varandra, oavsett bakgrund, hudfärg eller tro.

 

Om Carl Söderbergh
Director of Policy and Communications hos Minority Rights Group.

Var under åren 1999-2007 generalsekreterare för den svenska sektionen av Amnesty International. Han har en juridisk examen från Harvard Law School i USA och arbetade i slutet av 80-talet som jurist med fokus på asylrätt.

Carl Söderbergh har även arbetat för FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, i bland annat Pakistan, Sudan och Sverige.

 

Minority Rights Group
Minority Rights Group är en ledande internationell människorättsorganisation med fokus på att vara en röst åt världens minsta minoritetsgrupper. Organisationen grundades 1969.

1974 blev Minority Rights Group rådgivande till FN och har i den funktionen sedan dess framgångsrikt stöttat världens alla minoritets- och ursprungsbefolkningar.