Tillbaka

Hårda prövningar och livsviktigt lärande

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Som förbundsordförande för Vårdförbundet och specialistsjuksköterska är jag lättad över att vi med gemensamma krafter fått pandemin att släppa sitt grepp om världen, tack vare enorma ansträngningar. Läkemedelsbolagen kraftsamlade i en global kapplöpning om att rekordsnabbt forska fram vaccin och över hela världen är nu vaccinationerna igång, med oss sjuksköterskor vid sprutorna.

Vården har levererat på topp under extrema omständigheter under en tid som går till historien. Det har varit ett och ett halvt år av närmast krigstillstånd för Vårdförbundets medlemmar: Sveriges 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Pandemin har pressat vårdpersonalen till den yttersta gränsen, både fysiskt och mentalt, i en riskabel situation som förändrats i realtid och där man inte haft tillräckligt med skyddsutrustning, beordrats till 12,5-timmarspass och kollegorna insjuknat. Även de som har slitit med att beta av ”vårdskulden” med den ordinarie vården har gjort fantastiska insatser i en mycket svår situation.

Vårdens insatser har inte gått allmänheten förbi. Drygt 83 000 personer har skrivit under uppropet #tackamedlön för högre löner till våra medlemmar. Rekordhöga ansökningar till exempelvis sjuksköterskeprogrammen visar att de unga har fått upp ögonen för våra livsviktiga yrken. Det är hoppingivande för framtiden, för vi behöver många fler kollegor!

Så hur går vi vidare tillsammans? Vad har vi lärt oss? Vi är många som förlorat nära och kära och kollegor och de negativa effekterna av pandemin kommer drabba oss i åratal framåt på olika sätt. Det går genom hela samhället och alla branscher. Över 25 000 personer har anmält coronarelaterade arbetsskador i Sverige, det vill säga att man smittats av covid-19 på arbetet. Nu börjar larm om permanenta skador som kroniskt försämrad lungkapacitet komma från våra medlemmar som har smittats på jobbet. Samhällets trygghetssystem kommer sannolikt att sättas på hårda prov de kommande åren när vi ser de långsiktiga effekterna av covid-19 (som drabbar en liten del av dem som har insjuknat).

Så vårdproffsen har gett allt – vi har anpassat oss, blivit omplacerade, jobbat långa pass, till och med blivit sjuka själva eftersom skyddsutrustning saknats. Vi är på många sätt bättre rustade inför nästa pandemi, eftersom vi har tvingats till nytt lärande varje dag. Men har beslutsfattare och politiker tagit lärdom av coronakrisen? En av de viktigaste slutsatserna i coronakomissionens kritik är att det behövs högre kompetens inom den kommunala äldrevården, i form av sjuksköterskor på alla äldreboenden. Hur ska vi uppnå det?

Nu är det snart riksdagsval och det är politikens ansvar att föreslå reformer för att åtgärda de systemfel som har exponerats av pandemin. Sjukvården är väljarnas viktigaste fråga och de politiska partierna måste nu svara upp mot det – med konkreta åtgärder. •

 

FAKTARUTA

Sineva Ribeiro

Sjuksköterska med specialistutbildning inom kirurgisk omvårdnad.

Blev förtroendevald i Vårdförbundet redan 1994 och är sedan 2011 förbundsordförande för Vårdförbundet.

Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett fackligt yrkesförbund som organiserar över 114 000 legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning.