Lättläst version saknas
Tillbaka

Nu antar vi utmaningen

Vi lever och verkar i en minst sagt utmanande tid. En pågående samhällskris, coronapandemin, som för oss inom Studieförbundet Vuxenskolan innebär att vi nu utvecklar vår gemensamma förmåga att nå fram med folkbildande aktiviteter samtidigt som vi fortsatt tar ett starkt och uttalat ansvar för att begränsa smittspridningen. Jag är imponerad över vår samlade omställningsförmåga, en kraft som vi nu behöver ta vidare i en nästa fas.

Vi planerar nu för ett kommande verksamhetsår med en rad osäkerheter, bland annat för hur och på vilket sätt som vi kan organisera studiecirklar, hur deltagaren ska uppleva trygghet men samtidigt känna sig inkluderad.

En kanske större kris för oss är den kritik som under hösten har riktats mot studieförbunden. De finns aktörer som påstår att vi fuskar, att vi legitimerar extremism och att vi är inte förmögna att bedriva en kvalitativ folkbildning utan att vi ägnar oss snarare åt bidragsoptimering. För att möta den kritik som nu finns så genomgår vi (alla studieförbund) efter beslut av Folkbildningsrådet en utökad särskild internkontroll avseende verksamhetsåren 2017-2019. Vi välkomnar denna granskning och vi är övertygade om att den kommer att bidra till både vår och studieförbundens utveckling.

Vi argumenterar ju främst för folkbildningens betydelse, inte för vår egen överlevnad. Vi argumenterar för att samhället består av något mer än staten och marknaden. Det handlar inte bara om det ekonomiska stödet, utan genom stödet ges också ett erkännande som ytterst handlar om människors egenmakt. Vi anser att inte stödja människors fria och frivilliga organisering är synonymt med att ge de odemokratiska krafterna rätt. Vi anser att människor med olika åsikter behöver mötas och samtala mer och inte mindre.

Att ta bort eller myndighetsreglera folkbildningen är kontraproduktivt när det kommer till tilliten till varandra och till myndigheter. Därför värnar och vårdar vi tillitstyrning och självförvaltningsmodellen. För att lyckas måste vi inom folkbildningen och föreningslivet kraftsamla för att möta okunskapen om föreningslivets, folkbildningens och studiecirkelns betydelse.

Låt oss tillsammans anta denna utmaning!

 

 

Tre tankar...

Jul
Tid för eftertanke och reflektion, avkoppling och återhämtning.

Cirkelledaren
Vår viktigaste aktör och ambassadör, nu och in i framtiden!

Samtal
Den finaste och bästa av metod både fysiskt och digitalt.

 

Johan Fyrberg, förbundschef SV