Tillbaka

Johan Fyrberg, förbundschef SV

Det fria och frivilliga i balans med det uppdragsstyrda

Och så kom den, våren. Solen strålar över hela landet. Det sjuder av liv så också i föreningslivet. Vinterns aktiviteter avslutas och nya planeras fram till sommaren. Odling och hantverk ligger i tiden, hållbarhet och beredskap praktiseras, men lika mycket och ännu mer så handlar det om lust och skaparglädje.

Sådan är den. Folkbildningen. Alltid aktuell eftersom den uppstår i mötet mellan människor. Och människor söker av egen kraft och fri vilja svara på de frågor som ställs i det lokala samhället, men också för att svara på de omställningsfrågor som världen och samtiden kräver.

Sådan kommer den förbli. Folkbildningen. Fri i dess form och frivillig att delta i. Fri då den förekommer överallt hela tiden, men också att man får komma och gå precis som man vill. 

Folkbildningen organiseras för att tillgängliggöra den för alla människor. För dem som bor i vårt land och för dem som kommer hit av andra skäl. Organiseringen sker primärt på folkhögskolor och i studieförbund men också genom andra aktörer, exempelvis public service. Formen är digital eller fysisk, men grunden densamma. Mötet sker i lärandet.

Styrkan med mångfalden av folkhögskolor och studieförbund handlar om den lokala närvaron, men också att folkbildningsaktörernas olika profiler erbjuder en unik och kompletterande bredd av aktiviteter. Denna infrastruktur gör att man även kan anta uppdrag och projekt i olika former, något som över tid har ökat.

I detta ligger ett spänningsfält. Det fria och frivilliga i balans med det uppdragsstyrda. Helt säkert är det folkbildningsutredningen och utredaren Christer Nylanders riktiga och viktiga stötesten. Men det är också en fråga här och nu, och just därför går vi inom Studieförbundet Vuxenskolan mot vårens förbundsstämma där vi sätter fokus på våra framtida profilfrågor.

Strategiarbetet landar efter tre år samtidigt som vi förbereder oss för att gå in i ett nytt statsbidragssystem där den grundläggande tanken är att det är just studieförbundens unika profil som ska stå i förgrunden. I detta finns mycket spännande!

Tre tankar...

  • SV-dagarna – blir postpandemins riktiga höjdpunkt.
  • Stämmor – är verkligen ett sant vårtecken.
  • Svenska – från dag 1 förutsätter (dag 2) regeringens stöd.