Tillbaka

Ledaren med Ulrika Heie

I en orolig tid kan vi erbjuda mötesplatser

Vem du än är så vill jag säga tack. Jag tror nämligen att du som läser är en engagerad person som bidrar till samhällets förändring och människors möjligheter till livsresor – och för det är du värd ett stort tack!

Sensommaren står för dörren och en lång sommar har gått sen vi hade förbundsstämma i Linköping. Nu är det dags att omsätta våra beslut där för att fortsätta vara ett ledande studieförbund som når många människor. Med fyra nya profilområden att fortsätta utveckla med full kraft finns det verkligen arbete att hugga tag i. Det handlar om att utveckla nya arbetssätt och metoder för att funktionsrätt, föreningsliv, integration och landsbygder, fyra viktiga profilområden, ska vara vårt bidrag som ger människor möjlighet att göra livsresor, liksom att lägga en stabil grund för ett robust och resilient samhälle. De här områdena rymmer stora delar av det som vi människor tillsammans behöver ta oss an i den tid vi lever i.

De samarbeten som Studieförbundet Vuxenskolan har med andra organisationer är viktiga och de behöver också komma fler till del. Inte minst samarbeten som gäller hur vi utvecklar vår demokrati, men också vår trygghet och säkerhet.

Det säkerhetspolitiska läget är utmanande, det är krig i Europa, många upplever att klyftorna ökar, klimatutmaningarna blir allt tydligare, samtidigt som klimatskeptikerna kommit nära makten och nu finns med i regeringsunderlagen i många av Europas länder.

Det har gått så långt att våra grundläggande rättigheter som yttrandefriheten ifrågasätts både inom vårt land och i kampanjer utomlands. Det finns stora krafter som verkar för att skapa instabilitet och otrygghet. Fokus har kommit att handla om kränkningar och hat, även i medias rapporteringar. Det har handlat mer om det hat som skapas än om vad den som använder sin yttrandefrihet till vill åstadkomma. Det kan bli riktigt farligt.

Just nu är vår roll som studieförbund som allra viktigast. I en orolig tid kan vi erbjuda mötesplatser för kunskap och samtal.

Studiecirkeln, där deltagarnas kunskaper och insikter växer genom den delaktighet som cirkeln ger, är ett av de skarpaste verktygen för människor att tillsammans hitta formerna för att skapa ett robust och tryggt samhälle. Det kan handla om hållbarhetsfrågorna kring vatten och energi, trygghet och säkerhet, levande bygder, våra demokratiska möjligheter att omsätta kunskapen i praktiken.

Folkbildningens värde är inte bara allmänmarknadens inspirerande program för lärande och utveckling, det är vår grundläggande demokratiska infrastruktur som finns i hela landet. Det är här de profilområden som stämman beslutade om kommer in.

Tre tankar...

  • Studiecirkeln
    Min nästa studiecirkel kommer att handla om liberalism i en svår tid – eller om hur jag förbereder mig för att kunna möta svårigheter genom att rusta både mig själv och mitt hem.

  • Folkbildningens värde
    Antar du utmaningen att varje vecka ge dig själv i uppgift att för andra lyfta värdet av folkbildning?

  • Framtiden
    En sångstrof av Börge Ring: Framtiden tillhör oss, du och jag ska forma den, inga andra kan göra det, framtiden det är vi!