Lättläst version saknas
Tillbaka

Minicirkeln

Bli bekant med vårt minsta ”husdjur”

Som biodlare har du chansen att bidra till pollineringen av både vilda och odlade växter. Samtidigt kan du sätta egenproducerad honung på frukostbordet och få iaktta det intressanta livet i ett bisamhälle.

Biet har varit i människans tjänst mycket länge och bilder av bin finns i mycket gamla grottmålningar, bland annat i Spanien. Honung var det mest betydande sötningsmedlet ända fram till sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet då sockerbetsodlingen började.

Att bli biodlare med egna bisamhällen att ta hand om fordrar kunskap om dessa speciella djurs liv och levande, därför är det lämpligt, ja nästan nödvändigt, att delta i någon utbildning om man inte har någon nära sig som kan vara mentor. Det erbjuds genom våra studieförbunds kurser som omfattar både teori (vanligen tidig vår) och praktik i bigård. Vad ska jag ha tänkt igenom när jag bestämmer mig för att ha egna bin?

Text & foto: Ingrid Bondesson


Checklista att gå igenom om du bestämt dig för att ha egna bin

  • Var kan jag ställa mina bikupor? Har man en egen tomt ser man ut en ombonad plats i lä där samhällena kan stå ostörda. Moderna bin har som regel ett gott temperament och stör varken biodlaren eller grannarna, om de inte blir oroade.

  • Hur mycket tid behöver jag avsätta för biodlingen? Bina kräver ingen direkt tillsyn under vintertidperioden, som är den 1 oktober till ca 30 mars här i Skåne. Då lever de i sina hus av den mat jag har försett dem med på hösten och som de lagrar i kupan. När det våras räknar man med en timme per vecka under tiden april-juni, därefter en timme varannan vecka fram till invintringen i slutet av augusti. Materialvård och honungsslungning tillkommer.

  • Etableringskostnaden för en liten biodling är mycket varierande beroende på om man köper nytt eller begagnat och även på hur mycket man själv kan snickra. Grovt kalkylerat kostar personlig utrustning, skyddskläder och handverktyg samt en bikupa med tillbehör och de levande invånarna cirka 7 000 kr. Honungsslunga kan hyras eller delägas.

  • Vad får jag tillbaka? Honung till egna hushållet (ovärderligt) och möjligheten att ta del av de fantastiska binas liv.