Tillbaka

SV Västmanland om psykisk ohälsa under covid

DE TVÅ VERKSAMHETSUTVECKLARNA Paolo Sandbom och Lena Bergquist svarar för var sitt område, men samarbetar så att bitarna faller på plats. Paolo är drivande när det gäller den digitala utvecklingen och Lena ligger bakom en satsning på förbättrad existentiell och psykisk hälsa. Man kan säga att en god existentiell hälsa gör att vi kan ta vara på livet utifrån de förutsättningar vi har, vilket även påverkar den psykiska hälsan positivt. Hon har utvecklat särskilda kortlekar med samtalskort för detta ändamål.
– Det var många äldre som var tveksamma i början när vi ställde om all fysisk verksamhet till digital. Det finns en tröskel som man måste över för att komma i gång, berättar Paolo Sandbom.


SPF SENIORERNA RUDBECKIUS i Västerås var bland de första att passera denna tröskel när bokcirkeln ”Bokpärlor” blev digital med SV Västmanlands hjälp. Nu när pandemin är inne på den andra årsringen sker möten och kurser med hjälp av Zoom och andra mötesverktyg. Paolo Sandbom brukar finnas till hands på telefon en till två timmar innan ett möte börjar för den som kan behöva teknisk hjälp.
Avdelningen i Västmanland har en egen Youtube-kanal och har i skrivande stund genomfört drygt 100 livesändningar på Facebook. Till exempel berättade författaren och terapeuten Sara Sjöblom klokt och chosefritt om skolångest och problematisk skolfrånvaro från Kungsörs bibliotek i slutet av mars.
– En spinoff-effekt av en ökad digital kunskap bland våra äldre deltagare är att de också lättare till exempel kan boka tid för vaccinering via 1177 och ha kontakter med Skatteverket, säger Paolo Sandbom.
Framöver ser han nya kurs- och mötesformer framför sig, hybridmöten, där deltagarna ibland kan vara med fysiskt och andra gånger digitalt när det passar bättre. Men Lena Bergquist betonar samtidigt problematiken med att många äldre och andra överhuvudtaget inte har tillgång till dator eller liknande.

LENA BERGQUIST FICK idén till samtalskortlekarna, där syftet är bättre existentiell hälsa, sedan hon tagit del av doktorsavhandlingen ”Vilsenhetens epidemiologi – En religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa” som Cecilia Melder lade fram vid Uppsala universitet 2011.
– Jag tänkte att det här får inte stanna i en doktorsavhandling. Materialet måste kunna användas i samtalsgrupper, studiecirklar och i annan undervisning, säger Lena Bergquist.Nu finns samtalskortlekarna i ett par olika versioner. Bland annat i en variant med enbart bilder som till exempel kan passa bra för personer som har svårt att läsa eller som har utländsk bakgrund och inte behärskar svenska språket så bra. Såväl frågekort som bildkort relaterar till olika förhållningssätt till livsfrågor och de fokuserar i båda fallen på positiva faktorer.
SV Västmanland erbjuder också fysiska och digitala samtalsledarutbildningar för de som vill använda en variant av korten i samtal. Även digitala samtalsgrupper erbjuds för personer som har förlorat närstående som har vårdats på IVA under pandemin. I dessa grupper deltar alla åldrar

TEXT: Michael Bosved