Lättläst version saknas
Tillbaka

Ulrika Heie: Välkommen till andra halvlek

Varmt välkommen till andra halvlek 2021!

Det var en tuff första halvlek det här året, med en pandemi som fortfarande härjade, men vi såg att det fanns hopp, inte minst med tanke på möjligheten för oss att få vaccin.

I maj hade vi vår förbundsstämma med tema Folkbildningens värde. Vår vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vi har ett uppdrag i hela landet - att möta människor med folkbildning av skiftande slag men alltid välkomnande och med hög kvalitet. Vi vill bidra till att människor kommer samman, inte minst i en tid när åsikter går isär och polariseringen ökar. Vi behöver mötas mer, inte mindre. Kraften i folkbildningen kommer underifrån i och med att människor fritt och frivilligt möts för att bildas och utbildas.

I studiecirkeln skapas det demokratiska och brett bildande samtalet tillsammans mellan deltagare och cirkelledare. Cirkelns metodik bygger ju på att människor samtalar och genom samtalet delar med sig något av sig själv till en annan människa. Det är när du delar med dig och lyssnar på en annan människa, när vi bryter våra åsikter mot varandra och börjar lära tillsammans som vi utvecklas och utvecklar samhället och därmed också vår liberala demokrati.

Vi, i hela SV, ger varje dag många människor med olika åsikter möjlighet att mötas, runtom i hela landet genom folkbildande aktiviteter. Det handlar om läsecirklar, dans för personer med funktionsnedsättning, teatergrupper, engagemang för hållbar utveckling, kurser i svenska språket, digitalisering och mycket, mycket mera. Den fysiska närvaron är särskilt betydelsefull i en tid av digitalisering. Den är en viktig brygga mellan livets alla utmaningar och relationen till andra människor och den sociala hälsan. Vår verksamhet måste vara tillgänglig på lika villkor.

Nu ser jag fram emot andra halvlek 2021 där coronapandemin minskar sitt grepp och där vi kan återstarta och nystarta viktig verksamhet. Samtidigt som vi gör det ska vi synliggöra folkbildningens värde. Vi vet vilken nytta vi gör. Vi vet vad folkbildningen betyder för miljontals människor i vårt land. För vårt samhälles utveckling. För vår liberala demokrati.

För mig är liknelsen tydlig: Folkbildningen som ett vaccin som värnar och skyddar vår liberala demokrati.

Tre tankar...

Samtalet 
En fantastisk konstruktion där våra olika språk och uttryck kan få chans att skapa möten och ökad förståelse.

Boktipset
”Därför demokrati” av Åsa Wikforss. ”Demokratin är det enda styrelseskick som lägger sitt öde i våra händer. I det ligger dess stora styrka men också dess stora sårbarhet.”

Klimatet  
En ödesfråga, svår och tung, men sååå viktigt att folkbildningen finns med och ger kraft och driv att förändra.