Tillbaka

Folkbildning, för och av vem egentligen? Ett webbinarium.

– Studieförbunden finns till för det livslånga lärandet, för att vi ska lära oss mer tillsammans, men också för den enskildas drivkraft att lära mer och förstå sin omvärld. Det är svårt att ompröva sina tankar och sina ställningstaganden. Då behövs ofta stimulans utifrån för att kunna, och våga, ompröva. Det får du i studiecirkeln, sa Christer Nylander (L) i samtalet “Folkbildning, för och av vem egentligen?” som arrangerades den 6 juli.

Medverkande:

  • Christina Jutterström, moderator
  • Christer Nylander (L)
  • Azadeh Rojhan Gustafsson (S)
  • Viktor Wärnick (M)
  • Stina Oscarson, Folkbildningspriset 2021
  • Thomas Olofsson, 1a vice förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan

Samtidigt som studiecirkeln varit viktigare än någonsin för många människors välmående under pandemin så har folkbildningen stött på hård kritik och ett tuffare narrativ har vuxit fram. Folkbildningen och studieförbunden som i över hundra år har varit en självklar demokratisk arena och en plats för fri och frivillig bildning har nu skakats om av nya frågor.   

När vi ser framåt, vad ser vi då? Vad ska vi ha bildningen till idag? Vilka ska bildas och av vem? Vem bestämmer vad som är god bildning eller inte?  

Den 6 juli arrangerades ett samtal för att diskutera dessa frågeställningar. I panelen medverkade Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Christer Nylander (L), Victor Wärnick (M) och Stina Oscarson, skribent och dramatiker som mottog Folkbildningspriset 2021. Samtalet modererades av Christina Jutterström.  

 Statens syften med folkbildningen är fortfarande aktuellt, att stödja och utveckla demokratin och främja delaktighet men också för tillgången till kultur. Folkbildningen tillhandhåller och ger tillgång till kultur i hela landet, både för att uppleva och utöva. Det är också en viktig del i ett demokratiskt samhälle, sa Azadeh Rojhan Gustafsson (S) under samtalet.  

Avslutningsvis kommenterade Studieförbundet Vuxenskolans 1:e vice ordförande, Thomas Olofsson, vad panelen diskuterat. 

– Samtalet har varit fantastiskt intressant och givande. Ni har lyft upp många av de diskussioner och frågeställningar som vi har i studieförbunden och på Studieförbundet Vuxenskolan, både utmaningar och möjligheter som vi ser inför framtiden. Studieförbunden finns i hela landet. Det är vi som ofta ger tillgång till kultur och bidrar till bildning i hela landet. Det är ett av de uppdrag vi ska värna, vi ska finnas i hela landet även i framtiden.  

Kontaktperson: Paulina Troillet, e-post: paulina.troillet@sv.se, telefon: 0730773425