Tillbaka

Hundratals deltagare på Megacirklar – vad hände sen?

En massa kurs- och cirkelledare var med på workshops och mingel i höstas och vintras. Megacirklar kallades mötesplatserna. Hur gick det? Vad hände med de inspel som ledarna gav? 

- Vi på Studieförbundet Vuxenskolan fick veta mycket om vad ledarna önskar sig när det gäller vår fortsatta utveckling av cirkelledarskapet. Engagemang för  utveckling, lusten för sitt ämne och möjligheten att lära sig mer genom att lära andra förenar många, säger Eva Hennevelt, ansvarig projektledare. 

På Megacirklarna deltog ungefär 200 kurs- och cirkelledare. Vad gick Megacirklarna ut på?

-  Mingel, inspiration och omvärldsspaningar fanns med. Nina Larsson, vår förbundschef, och Anna Iwarsson, som är författare och ledamot i vår styrelse, stod för inspel om folkbildning och omvärld. Sedan fick deltagarna workshoppa i olika pedagogiska upplägg och svara på olika frågor om rollen som cirkelledare. Varför leder man kurser och studiecirklar? Vad håller ledarglöden levande? Den typen av frågor ställde vi och fick många intressanta svar tillbaka.

-  Gemenskap är det ord som flest ledare använde när de skulle beskriva vad som håller deras ledarglöd levande. Kunskap, samhörighet, nyfikenhet och glädje är också nyckelord för många.

Lust och engagemang viktigt oavsett ämne 

Eva Hennevelt har gått igenom de hundratals svar som ledarna lämnade in.

Vad har du kommit fram till?

- Våra workshops visade tydligt att cirkelledarnas engagemang bygger på några viktiga saker. Mötet med deltagarna ligger i topp, många vill skapa delaktighet och goda möten med deltagarna. Möjligheten att få utveckla sig inom sitt intresse är också viktigt. ”Jag lär mig själv när jag lär andra” uttryckte många.

- Drivkraften för många ledare är att träffa andra som håller på med liknande saker.

 

Samhällsutveckling finns också med. Belöningen för många är att man får sprida sitt engagemang till andra människor.

Megacirklar ordnades i Göteborg, Umeå, Kalmar, Karlshamn och Stockholm.

Blir det fler Megacirklar på andra platser i landet också?

- Många ledare uttryckte att det är viktigt med sådana här mötesplatser. Man vill träffa ännu fler ledare.

- Vi siktar på fler Megacirklar. Exakt hur och när är inte bestämt, men att vi siktar på fler mötesplatser för SV:s ledare, det är helt klart. En variant är att göra skulle kunna vara att göra fler ämnesspecifika träffpunkter.  De som leder kurser i språk har till exempel önskat möjligheten att få nätverka med andra som leder kurser i samma ämne.

--

Mer om upplägg och resultat från Megacirklarna? Klicka här