Tillbaka

Megacirkelträff – en mötesplats för inspiration och utveckling

Hösten 2016 genomfördes megacirkelträffar med SVs cirkelledare på fem platser i landet. Varje del under megacirkelträffen var väl genomtänkt innehållsmässigt och pedagogiskt. Syftet med det var att skapa ett så inspirerande och involverande möte som möjligt.

Här nedan beskriver vi de olika delarna i megacirkelns upplägg. Vi presenterar också resultatet av de workshops som genomfördes.

1. Entré med stjärnglans

 

 

För att öka känslan av en speciell kväll möttes deltagarna av både röda mattan och mingelfotografering. Ett inslag som skapade många leenden. Stjärnorna var såklart alla ledare!

På bilden till vänster: Kerstin Olsson Grönvik och Kerstin Liljegren, Stockholm.  

Fler bilder från fotograferingen? Se facebook och instagram, till exempel här, här och här .

 

2. Välkomstbubbel

Efter fotograferingen bjöds det på alkoholfritt bubbel.

Om Studieförbundet Vuxenskolan vore ett verktyg? 

Om Studieförbundet Vuxenskolan vore ett radioprogram? 

Om Studieförbundet Vuxenskolan vore en film? 

Eller om Studieförbundet Vuxenskolan till exempel vore en känd person? 

Ja, på varje glas satt en etikett med en fråga som man kunde associera till, t ex om SV var en film/om SV var en frukt osv. Ett bra och lättsamt sätt att få igång snacket om man vill starta upp ett samtal med andra.

 

3. Buffémentometer

Genom att välja bestick, servetter och glas från fyra olika högar vardera, tvingades deltagarna till olika ställningstaganden. Ett roligt och annorlunda sätt att genomföra ett slags minienkät. Beroende på hur alla valde kunde man se vad en majoritet tyckte i olika frågor. 

Hur gick det? Se Buffémentometerns frågeställningar och resultat här 

4. Samtal med Nina Larsson och Anna Iwarsson

 

 När måltiden avslutades startade Nina Larsson, förbundschef, och Anna Iwarsson, författare och ledamot i SV:s styrelse, sitt pass. Ett samtal om framtidens ledarskap, omvärld och SVs uppdrag i en föränderlig värd. Innehåll och upplägg var uppskattat! Deltagarna bjöds in i samtalet och fick också värdera meningar som har med SVs verksamhet och värdegrund att göra. Meningarna kopplade till frågeställningen ”-Vad är det viktigaste som SV bidrar med?”. Svarsalternativen var skrivna på chokladbitar som låg på borden. Följande svarsalternativ fanns att välja mellan:

  • SV bidrar till egenmakt
  • SV förstärker demokratin
  • Cirkeln som det goda mötet
  • Vad människor längtar efter
  • Vi kan bredda perspektiven
  • Skapa möjlighet till delaktighet
  • Navigera tryggt i förändring

Givet att själva samtalen kring dessa meningar var det viktigaste med övningen var det också intressant att se resultatet. ”Cirkeln som det goda mötet” var det som rankades högst på de flesta ställena, därefter ”Att skapa möjlighet till delaktighet” och” Att vi kan bredda perspektiven”.

5. Workshop gånger fyra

Under ca en timme genomfördes fyra workshops som leddes av olika cirkelledare. Varje workshop hade ett eget pedagogiskt upplägg.

Syftet var att ge deltagarna möjlighet att tänka tillsammans kring de frågeställningar som fanns med i buffémentometern. Deltagarna fick också indirekt pedagogiska tips och inspiration till upplägg som går att använda i de egna cirklarna.

Innan arbetet sattes igång redovisades först resultaten från buffémentometern.

Hur gick det? Se workshoparnas frågeställningar och resultat här 

6. Avslutning och ”Thinkybag”

Workshoparna och kvällen avslutades med en sammanfattning som gjordes av workshopledarna, Nina Larsson och Anna Iwarsson. Alla deltagare fick sen med sig en ”Thinkybag” hem. En SV-kasse fylld med böckerna ”Ledarskap i vår tid” och ”Kallt men snällt”, choklad, pedagogiska tips och SV-foldrar.  Tack! Vi ses! 

-