Tillbaka

Buffémentometerns frågeställningar och resultat

Frågeställningarna var

Vad kommer vara viktigast för  morgondagens deltagare?

Svarsalternativ

 • Hur kursen genomförs (metoder, lärare m m)
 • Var kursen genomförs (plats, miljö, digitalt m m)
 • Innehållet i kursen (urval, flexibilitet m m)
 • I vilket sammanhang (samarrangörer m m)

Högst resultat fick”Innehållet i kursen” (urval, flexibilitet m m)

Vad håller din egen cirkelledarglöd levande?

Svarsalternativ

 • Mötet med deltagarna
 • Vara aktiv i mitt intresse
 • Chans att utvecklas som ledare
 • Mitt samhällsengagemang

Det enhälliga svaret var ”Mötet med deltagarna”

Vad är viktigast för att kunna skapa en bra lärmiljö?

Svarsalternativ

 • Rummets utformning (inredning, möblering mm)
 • Digitala hjälpmedel (både fysiskt och via internet)
 • Tillgänglig för alla (logistik, trösklar mm)
 • Tillgång till visuellt material (skapande, redskap mm )

Högst resultat fick ”Tillgänglig för alla” 

Viktigast som SV bidrar med för ge bästa förutsättningarna?

Svarsalternativ:

 • Jag får snabb hjälp… med det jag efterfrågar
 • Jag får kunskap om… det som jag behöver
 • Jag får styra kontaktvägar… så att de passar mig
 • Jag får tillgång till ett nätverk… med exempelvis andra ledare

Högst resultat fickJag får tillgång till ett nätverk… med exempelvis andra ledare“

På delad andra plats ”Jag får snabb hjälpmed det jag efterfrågar” och ”Jag får kunskap om… det som jag behöver“.