Tillbaka

Lättläst

Studieförbundet Vuxenskolan säger
Politiker behöver ta fram lättlästa texter!

 

Snart är det val.

Den 9 september 2018 är det val.

 

På valdagen får varje person över 18 år

rösta på det parti

som den personen tycker är bäst.

 

För att kunna välja

behöver man veta vad de olika partierna tycker.

Då är det bra om politikerna

pratar och skriver

på ett enkelt språk.

 

Många människor har svårt att förstå

politikernas språk.

 

En av fyra

har svårt att läsa en artikel i en tidning

och sedan berätta vad de läst.

De behöver information om politik

på lättläst svenska.

 

Det kan vara personer med funktionsnedsättning

eller

personer som inte är födda i Sverige.

 

Därför är det mycket viktigt

att de politiska partierna

tar fram information

på lättläst svenska.

 

Du har rätt att få information
om det viktiga valet.

När staten och kommunerna undersöker viktiga frågor
i sina utredningar,

då är det också viktigt

att presentera resultaten

på lättläst svenska.

 

Alla utredningar

borde ha en sammanfattning

på lättläst svenska.

 

Studieförbundet Vuxenskolan vill att:

  1. De politiska partierna snabbt ska ta fram

information inför valet

på lättläst svenska

 

   2. Regeringen ska ge alla statliga utredningar i uppgift

att göra en sammanfattning

på lättläst svenska.

 

Hälsingar från Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma.
Vi samlades i Linköping den 17 juni 2017.