SVs Folkbildningspris

Nominera nu till Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris

Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris ska enligt reglerna "tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, gjort i vid mening stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där SV är verksamt.”

Vill du nominera årets folkbildare ? 

Gör så här: Skriv namnet på den person du vill ska få priset och skriv också varför du vill att personen ska få priset, maila sedan ditt förslag till folkbildningspriset@sv.se.

Maila ditt förslag till adressen ovanför senast sista mars 2019.

Prissumman är 25 000 kronor. Priset delas ut på Studieförbundet Vuxenskolans stämma våren 2019. 

---

 

Historik

 Tidigare års pristagare har bland andra varit Ida Östensson, Mifforadio och Alexander Bengtsson, Expo.

2017 Mustafa Panshiri  fick utmärkelsen för sitt arbete med att träffa nyanlända ungdomar och föreläsa om demokrati. 

2015 Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders, initiativtagare till Fatta och ständigt aktuell i samhällsdebatten.

Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, i vid mening gjort stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där Studieförbundet Vuxenskolan är verksamt.