SVs Folkbildningspris

Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris ska enligt reglerna "tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, gjort i vid mening stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där SV är verksamt.”

---

Studieförbundet Vuxenskolans Folkbildningspris 2015 går till Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders, initiativtagare till Fatta och ständigt aktuell i samhällsdebatten.

Detta för hennes kreativa och lösningsfokuserade sätt att analysera, ta sig an och erbjuda lösningar på flera av samhällets problem inom inkludering och jämställdhet. Med konkreta verktyg folkbildar hon ung som gammal i hur vi tillsammans och du allena kan påverka så att alla röster får höras och alla får chansen att nå sin fulla potential.

Innovatören Ida har modet att anta en av samhällets stora utmaningar och på ett positivt sätt dela med sig av sina kunskaper samt de metoder och engagemang som krävs för förändring. Med satsningar som Jämställdhetseffekten, Twee-Q och Fatta medvetandegör hon inte bara de redan invigda – hon når även den breda massan, tvivlarna och skeptikerna; tre helt nya målgrupper som nästan samtliga föregångare haft väldigt svårt att nå.

Att hennes nyskapande metoder fungerar visar hon på detta sätt inte bara i teorin utan i ständigt återkommande praxis!

Ida är och kommer alltid att vara en stark folkbildare!