SVs Folkbildningspris

Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris ska enligt reglerna "tilldelas en person som, utanför de etablerade folkbildningsorganisationerna, gjort i vid mening stora folkbildande insatser och som gör det inom de områden där SV är verksamt.”

---

Studieförbundet Vuxenskolans Folkbildningspris har tilldelats

2017 Mustafa Panshiri får utmärkelsen för sitt arbete med att träffa nyanlända ungdomar och föreläsa om demokrati. Läs mer här

2015 Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders, initiativtagare till Fatta och ständigt aktuell i samhällsdebatten.