Lättläst version saknas
Tillbaka

Förbundschefen funderar #1

Folkbildning.

Folk och bildning är drivkraften för många av oss. I över 100 år har Studieförbundet Vuxenskolan haft som mål att nå människor med folkbildande aktiviteter. Folkhögskolor och studieförbund utgör sammanhanget för att organisera folkbildning. En fråga som ganska ofta lyfts från människor utanför detta sammanhang är; vad är folkbildning och varför behövs den? Ganska många likställer folkbildning med utbildning, man går en kurs och vem som organiserar den är av underordnad betydelse. En del menar att folkbildning är att likställa med fritidsaktiviteter och bland dessa finns kritiker som menar att fritidsaktiviteter är något man får bekosta själv och som inte behöver statsstöd.

Ett sätt att förklara folkbildning är att peka på vad folkbildningen inte är. Folkbildningen är inte ett villkorat lärande, folkbildningen kravställs inte genom plikt eller andra villkor i relation till den enskilde deltagaren. Till skillnad från formell utbildning så är folkbildningen frivillig, vad man vill lära sig är helt upp till människans eget bestämmande. Utan formella krav är folkbildningen heller inte formellt meriterande, men för den enskilde av stor betydelse för personlig utveckling.

Folkbildning är inte en del av det statliga. Folkbildning är heller inte marknaden. Den är fri. Lärandet sker tillsammans med andra utan vinstintresse från någon. Organiseringen har sin utgångspunkt i deltagarna, inte organisatören. Det är därför som folkbildning inte säljs utan arrangeras. Häri ligger uniciteten och styrkan.

Men i tider där lärandet förändras och samtidigt folkbildningen ifrågasätts är det viktigt att också reflektera kring det ideologiska. Genom att bli en del av folkbildande aktiviteter så blir du en del av något mer, du blir en del av ett sammanhang, en del i samhället och i vår demokrati. Det är stort och viktigt. Kanske rent av avgörande för samhällsutvecklingen.

SV en garant för den fria och frivilliga folkbildningen.