Lättläst version saknas
Tillbaka

Förbundschefen funderar #10

Liberal demokrati, är något mer än liberal och demokrati. Det handlar i grunden om det samhälle som vi känner det men som vi kanske delvis tar för givet. Liberal demokrati handlar om rösträtt och en fungerande rättsstat. Men det handlar också om människors lika värde, om yttrandefrihet, om oberoende och fria medier, om ett fritt kulturliv, om rätten att få ha en åsikt, om rätten att bilda en förening och om rätten att demonstrera. För att nämna några aspekter. Det handlar om att människor har en egenmakt i balanserat och i relation till den offentliga makten.  

Var i samhället ska olikheter och åsikter brytas? Att demonstrera är en viktig rättighet i en liberal demokrati, men var sker mötet kring koranbränningen? Uppenbart inte på Ellegalan.   

Mitt i detta står folkbildningen. Till exempel Amanda, som är cirkelledare. Studiecirkeln handlar om hur klimatförändringarna ska mötas ur ett hållbarhetsperspektiv. Deltagarna möts och diskuterar hur skogens resurser i praktiken och i vardagen kan nyttjas hållbart. Bland deltagarna finns skogsägare, representanter från skogsindustrin, medlemmar i lokalföreningar, den allmänt intresserade och naturrättsaktivister. Åsikten om äganderätt ställs mot nyttjanderätt för alla. Man möts olika och delar perspektiv, man lär sig, man blir inte överens, men genom samtalet formas en tillit till varandras olika åsikter. Och genom det tillit mellan människor.  

I någon annan cirkel introduceras flyktingar från Ukraina i det svenska språket. I mötet sker också det första mötet med det svenska samhället. Cirkelledaren är ingen myndighetsperson, inte heller någon som vill tjäna pengar, utan någon som bryr sig om och är engagerad. I en fråga. I ett ämne. Men framför allt i människor.  

Folkbildning är motsatsen till polarisering. Något av fundamentet i den liberala demokratin.  

Johan Fyrberg, förbundschef