Tillbaka

Förbundschefen funderar #11

Med en unik pedagogik och infrastruktur. 

Civilsamhället är hjärtat och blodomloppet, både i dagens och morgondagens samhälle. Varannan svensk är engagerade bland etniska föreningar, idrottsföreningar, hembygdsföreningar, kulturföreningar, studentföreningar bara för att nämna några.  

Civilsamhället är varken staten eller marknaden. De idéburna och ideella organisationerna består i människors vilja att tillsammans med andra människor, lära sig, utveckla sig, aktivera eller engagera sig. I detta varken behöver eller ska staten styra.  

Folkbildningen och då inte minst studieförbunden stödjer den enskilda människan och det breda föreningslivet med en unik pedagogik och infrastruktur. Formen är fri och frivillig. Det är deltagarens lust till lärande och utveckling så står i centrum. Inte behörigheter och inga krav på fullföljande. För den oinvigde och i resonemang om direkt nytta och avkastning så kan det framstå som främmande. Men forskningen och erfarenheten visar just på att folkbildningens pedagogik leder till att människor går från utanförskap, vidare till utbildning och in i arbetsmarknaden.  

Det är i samtalet, ofta i människors olikheter men inte sällan i gemensamma intressen, som människor växer och som bygger ett hållbart, tillitsfullt och demokratiskt samhälle. Häri ligger folkbildningens verkliga unicitet. 

Men det finns betydande krafter i vårt samhälle som vill lägga ner eller uppdragsreglera folkbildningen. I detta känner vi oro. Drivkrafter som förespeglar de första stegen mot en förminskad och inskränkt demokrati. Fri kultur och fri organisering är det första auktoritära ledare slår ner på. Just eftersom det står i kontrast till enväldigt maktutövande.  

Att ge förutsättningar för den enskilda människans egenmakt att tillsammans med andra människor få forma sin tillvaro är ett fundament som bygger grunden i den liberala demokratin. Att människor av fri vilja går samman och förenar sig är något som ska stimuleras och respekteras.  

Med idén i centrum och med SV:s infrastruktur tillhands görs ovärderliga insatser varje dag. Av cirkelledare och föreningsengagerade och inte minst av dig, genom din generösa och engagerade arbetsinsats. Du bidrar till att göra SV, samhället och den liberala demokratin bättre och mer tillgänglig för fler.  

Njut av en välförtjänt semester och ha en fin sommar! 

Johan Fyrberg, förbundschef