Tillbaka

Förbundschefen funderar #13

Nu har vallokalerna stängt för den här gången och vi har ett resultat för de politiska församlingarna och kommande regeringsbildning och förhandlingar i kommuner och regioner att vänta. I det finns många utmaningar både praktiskt och ideologiskt.  

SV är ett studieförbund och idéburen ideell förening med ett starkt idéprogram. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. En hållning som fortsatt står stark och leder oss i beslut och insatser framåt.  

Som grund har vi inom SV en stabil organisation med en stark kraft i de många människor och organisationer som engagerar sig för och med oss. Det är en styrka. Vi har ett pågående strategiarbete som inkluderar hela SV-organisationen och vi har inlett arbetet med att göra organisationen redo för omställning. Det känns klokt.  

Nu och inför kommande regeringsbildning och presentationen av Riksrevisionens granskningsrapport så är jag trygg med att vi inom SV står redo. Vi är trygga i vår ideologi och strategi. I ett läge där den liberala demokratin utmanas och där polariseringen ökar så är det verkligen en styrkeposition att ta fasta på – att finnas och verkas i hela landet. För det behövs en hög tillit och stor frihetsgrad, som vi står i främsta rummet att försvara.  

Folkbildning för alla människor i hela landet kan inte vara mer aktuellt än nu. Det kan låta paradoxalt. Men möjligheternas tid är nu. Med folkbildningens helt unika historia och vår starka och intakta infrastruktur finns nu den riktigt stora chansen till omställning. Nu går vi från ord till handling. Vi reformerar och vitaliserar folkbildningen i alla dess delar, över allt i hela landet och i relation till  omvärlden. Omstart, nystart för att inte säga att den nya folkbildningsvågen är i antågande. För invid, förening, samhälle och demokratin. 

Det finns inget omodernt med folkbildningen eftersom studiecirkeln utgår från den enskildes människans engagemang och vilja att lära och utvecklas. Det är alltid rätt och kommer alltid vara rätt med folkbildning – igår, idag, i morgon!  

 
Johan Fyrberg, förbundschef