Tillbaka

Förbundschefen funderar #14

Den digitala verksamheten är här för att komplettera och utmana!  

Aldrig hade vi ju kunnat föreställa oss att vi skulle samla 100-tals människor kring styrelseutbildningar och att en kassörsutbildning skulle kunna upplevas så attraktiv. Genom årets utvecklingsarbete med den digitala hubben har vi testat och laborerat med hur och på vilket sätt teknik kan tillgängliggöra vår verksamhet. Och vilken succé! För en dryg vecka sedan genomförde vi en virtuell digital konferens där vi samlade 300 deltagare från hela landet för samtal, workshops och föreläsningar. Visst sågs vi i det digitala vimlet?  

Just den här utvecklingen sker i en testmiljö, för att vi ska lära oss, utmana och våga. Men som all utvecklingsverksamhet så utmanar den också gällande normer och vi utmanas kring att mötet mellan människor kan ske både fysiskt och digitalt. Vi har inte landat i hur och på vilket sätt digital folkbildningsverksamhet bäst organiseras. Också förhållandena mellan oss utmanas, eftersom det digitala mötet inte känner av lands, läns/region eller kommunindelningar. Det digitala mötet är oändligt i möjligheterna att sträckas ut i tid och rum.  

Men låt oss också se på det digitala mötet som en möjlighet. Att det kan bidra till att erbjuda alla människor folkbildande aktiviteter i hela landet.  

Internetstiftelsens senaste rapport av svenskarna och internet visar att 94 % av befolkningen använder internet, och nästan alla gör det dagligen. Det skedde en form av chockdigitalisering under coronapandemin, och det finns ingen tillbakagång. Och varannan svensk är engagerad! Det visar de fyra befolkningsundersökningar om ideellt arbete och informella insatser i Sverige (“Svenskarnas medborgerliga engagemang –  en studie av förändring och kontinuitet”) som gjorts vid Marie Cederschiöld högskola sedan 1992. Det ideella engagemanget är övertid konstant och till och med ökande. Men samtidigt finns det en rörelse, att engagemanget är i förändring.  

Det är tänkvärt om en utveckling av digital folkbildningsverksamhet både kan fånga upp mer av tillfälligt engagemang men också genom att utmana befintliga strukturer skapa engagemang för att lösa gemensamma och svårare frågor.  

Johan Fyrberg, förbundschef