Tillbaka

Att införa myndighetsstyrning av folkbildningen utmanar hela idén

Jag får ofta frågan; varför är ni emot myndighet? Det är vi inte, men man måste väga av riskerna. 

Lanseringen av Tidöavtalet har knappt lagt sig. Och vi drar något av en lättnadens suck över att regeringen inte minskat sina anslag till folkbildningen. I grunden är det bra och rätt att politiken diskuterar folkbildningen. Resan som gjorts är att narrativet om att studieförbundens verksamhet ses som något avlägset, till att politiken inser att det helt enkelt är oklokt att straffa ut det som utgör grunden för tillitsbygget i samhället och demokratin i stort. På det sättet känner vi lättnad. Samtidigt kan vi inte andas ut.  

Frågan om reglering och styrning finns kvar. I detta ligger bland annat myndighetsfrågan. Jag får ofta frågan; varför är ni emot myndighet? Det är vi inte, men man måste väga av riskerna. Bidragsgivningen är redan idag, via rapportering av statistik kopplad till myndighet. Men att införa myndighetsstyrning av folkbildningen utmanar idén. Folkbildningens verksamhet styrs ytterst av deltagarna. Och folkbildningens organisationer styrs av medlemmarna.  

Häri ligger också risken. Att det lustfyllda, det fria och frivilliga ersätts med nyttoeffekt och uppdragsstyrning. Det finns det tillräckligt av i samhället i övrigt. En öppen demokrati förtjänar tydliga inslag av frihet, i denna strävan är folkbildningen och studieförbunden en garant. Ser man till cirkelledarens roll, så handlar det om att denne aldrig ställer sig över deltagaren men alltid stöttar, skapar förutsättningar och företräder. Det handlar i någon mening om att stå tillbaka och samtidigt alltid stå främst. I detta ligger mycket av folkbildningens själ. Det är därför som staten gör bäst i att styra genom tillit och inte i detalj.   

Dock. Det är rimligt att se över folkbildningspolitiken och vi välkomnar folkbildningsutredningen. Det finns delar i självförvaltningsmodellen som behöver utvecklas och stärkas men en rimlig slutsats är att Folkbildningsrådet blir kvar. Med den förutsättningen så öppnas nya möjligheter. I en framtid är det viktigt att veta vart vi är på väg, just därför är det så bra att Studieförbundet Vuxenskolan genom det fleråriga strategiarbetet redan påbörjat den resan, ett arbete som kommer utgöra en hållplats vid förbundsstämman våren 2023.  

Johan Fyrberg, förbundschef