Tillbaka

Då som nu, står vi upp för den enskilda människans egenmakt, alla människors lika värde!

Nu har det gått ett år. Sedan dess att Ryssland invaderade Ukraina.
Dagen efter invasionen samlades vi i Studieförbundet Vuxenskolan för att ställa våra resurser till förfogande eftersom vi visste att människor skulle fly. Så även i kriget 2015. Vi meddelade vår solidaritet, också tillsammans med övriga studieförbund.

13 % är organiserade i SV regi
Då som nu, står vi upp för den enskilda människans egenmakt, alla människors lika värde. Men vi gör det inte bara i ett uttryck, vi gör det i realitet. Förenklat har 50 000 ukrainare flytt till Sverige. Siffran är inte statisk utan går lite fram och tillbaka. Över hälften har varit delaktiga i studieförbundens Svenska från dag 1 och 13 % är organiserade i SV regi. Vi gör. Vi frågar inte om pengar.

I detta ligger så mycket av folkbildningens själ och hjärta
Studieförbundens ideologi om det fria och frivilliga, bildar genom folkbildningspedagogiken en unik symbios ihop med vår värdegrund om att finnas där människor finns. På flykt eller i vardagslunken. På landsbygder och i stan.

Ansvar skapar tillit
Vi gör först, vi berättar vad vi gör och vi får stöd för det vi gjort. Denna logik ska inte förväxlas med att ta fullt ansvar för hanteringen av statsbidrag. Tvärtom. Ansvar skapar tillit.
Det är viktigt att lyfta fram folkbildningens kraft och unicitet. Om varför politiken ska försvara den samma. Det är inte folkbildningens organisationer som ska försvaras, det är den enskilde människans egenmakt.

I dagarna finns våra tankar hos de människor som är på flykt. 

/JF