Lättläst version saknas
Tillbaka

SV och liberal demokrati

Vad vill du lära dig?
Det är den fråga som samlar oss inom folkbildningen. Och med den frågan som utgångspunkt har folkbildningen och studieförbund i över 100 år varit en självklar demokratisk arena. Studieförbundets Vuxenskolans syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för samhällsutvecklingen.

I vår verksamhet möts människor i utforskande samtal och utvecklande diskussioner. Perspektiv breddas genom arenor och möten där svåra frågor kan konfronteras och fördjupas. Vår verksamhet bygger på delaktighet och människors engagemang, och genom folkbildande insatser byggs broar av förståelse och tillit där de behövs som mest.

En demokrati är inte bara ett jämlikt rättssystem, fria val och att makten utgår från folket. Yttrandefriheten och föreningsfrihet är två viktiga pusselbitar, som lägger en grund för alla människors lika rätt att yttra sig och organisera sig för olika sakfrågor och ideologier. Folkbildningen måste ha modet att stå emot odemokratiska och faktaförnekande strömningar som utgör ett hot mot det öppna demokratiska samhället. Genom studiecirklar och andra folkbildande insatser ger vi människor egenmakt, motståndskraft och verktyg att bygga ett hållbart samhälle, på landsbygd såväl som i stad.

Så stärker vi den liberala demokratin.