Tillbaka

Förbundschefen funderar #4

Studieförbundet Vuxenskolan är landsbygdens studieförbund 

Med rötter som sträcker sig tillbaka till en första studiecirkel år 1920 på en gård i Halland är landsbygden en given grundbult i vår organisation. Med LRF som en av grundorganisationerna och bygdegårdar och hembygdsföreningar bland våra medlemsorganisationer bär vi många av landsbygdsfrågorna genom vår verksamhet. Studieförbundet Vuxenskolan är landsbygdens studieförbund. Vi finns för bildning, kultur och lokal utveckling i hela landet. 

Trots en förankrad verksamhet i hela landet finns det en grupp människor vi inte når. Det handlar om s.k. traditionalister, företrädelsevis unga män, som återfinns på landsbygden. Det är en grupp som har en lägre utbildningsnivå än åldersgruppen generellt, relativt låga hushållsinkomster och ofta bosatta i och omkring mindre orter eller förorter till städer. Detta är en grupp som är underrepresenterad hos SV, men som rent geografiskt återfinns i samma miljöer som våra trognaste deltagare. Således finns de där SV redan är och borde därför vara lätta att nå.  

Men varför är underrepresentationen så stor? Är det för att gruppen upplever ett utanförskap eller ett annorlundaskap? Eller är de kritiska till den liberala demokratin och därmed SV:s värderingar?  

Vår vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vi behöver verka för att även de som står längst bort från oss känner att delaktigheten är något för dem. Vi behöver välkomna en bredd av åsikter och tankar utan att för den sakens skull bidra till organisering av åsiktsmotståndare eller bekräfta deras åsikter i sak. Vi måste visa på att olika åsikter, tankar och bakgrund kan mötas. För när olika åsikter möts och utvecklas så lär vi också av varandra, med varandra. Det är så vi bygger vår gemensamma demokrati.