Lättläst version saknas
Tillbaka

Förbundschefen funderar #5

En bekräftelse på att det arbete och de åtgärder som vi gjort har betydelse .

Folkbildningen har under detta år debatterats och ifrågasatts historiskt mycket bland beslutsfattare runt om i hela vårt land. I riksdagen, på debattsidor och i kommuner.  

I riksdagen har det väckts ett utskottsinitiativ som i korthet kan summeras som att det finns politiska partier som inte bara vill dra ner anslaget till folkbildningen. Vad som är verkligt allvarligt är att de också vill innehållsreglera vad folkbildningen ska syssla med. På kommunal nivå finns motsvarande krafter, genom att projektifiera anslaget. I detta ligger också att förvaltningar på kommunal nivå ska besluta om vad som är god folkbildning eller ej.  

I dessa debatter och beslut blottas en okunskap kring att vår verksamhet tar sin utgångspunkt i människan och hennes egna intressen. Folkbildningen är fri och frivillig och med det menas att det är deltagaren som görs delaktig och formar verksamheten och innehållet. Det är så folkbildningen är unik och når en mångfald av människor som görs delaktiga i samhällslivet. Det är så folkbildningen stärker tilliten till varandra och till demokratin.  

Det positiva är att folkbildningen nu också synliggörs. I efterspelet av utskottsinitiativ, utökade särskilda kontroller och Riksrevisionens pågående granskning så landar stödet inför kommande år på en stabil nivå. Ser vi till statsbudgeten så är stödet till folkbildningen det samma som tidigare år, även om vi kan problematisera att uppräkning av bidraget uteblir även i år.  

En försiktig tolkning men samtidigt en bekräftelse är att det arbete och åtgärder som vi och de andra studieförbunden står för också har effekt. Både när det gäller stärkt kvalitetsarbete och påverkansarbetet kring folkbildningens värde. Ett arbete som fortsätter och kommer att bli än viktigare inför och efter kommande val.  

Johan Fyrberg