Tillbaka

Förbundschefen funderar #6

Klimatfrågan är en stor och global utmaning. Kanske vår tids viktigaste fråga. Med klimatet i fokus så blir det viktigt för oss att vi är öppna för alla människor. Både de som vi idag känner men vi måste också vara nyfikna på andra människor runt oss. Det behövs politisk styrning och stora insatser från samhället. Men det krävs också insatser för dig och mig.  

I det blir Studieförbundet Vuxenskolan en viktig aktör. Genom de mötesplatser vi erbjuder möts människor för att förstå, problematisera och tillsammans öka kunskapen om hur vi tillsammans skapar en hållbar utveckling och livsstil i harmoni med naturen. Det handlar om att mötas i samtal kring allt ifrån energianvändning, självhushållning till hur man kan hantera klimatångest. Dessa samtal är efterfrågade av marknaden och påkallat av politiken utan att folkbildningen behöver uppmärksammas, styras eller överdrivet regleras. Det händer bara! Men skapar sällan de största rubrikerna.  

Studieförbundet Vuxenskolan är en ideell organisation. I grunden en aktör som utgör något annat än marknaden och staten. Men som genom folkbildande aktiviteter bidrar till utvecklingen av hela samhället.  

Agenda 2030 handlar i grova drag om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. I allt detta samspelar folkbildningen, eftersom folkbildningen tar sin utgångspunkt i vad den enskilde individen vill utveckla och lära sig om. Och det som individer vill lära sig om, avspeglar sig i dagens samhällsutmaningar.  

Att främja psykisk hälsa är en viktig del av den sociala hållbarheten.  Något som Coronapandemin verkligen visat på.  SV bedriver verksamhet och skapar tillgång till bildning, kultur och ett sammanhang i hela landet, i alla Sveriges 290 kommuner. Vi finns i hela landet och genom alla föreningssamarbeten når vi otroligt många människor.  

Sammantaget utgör vi något av ett blodomlopp för framtidens hållbarhetsarbete, något som är sprunget ur lust, nyfikenhet och intresse för vår gemensamma omvärld.  

Genom vår verksamhet är vi relevanta i samhällsutvecklingen och bidrar med insatser för att skapa ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Det gör vi inte minst genom den sociala hållbarheten, med fokus på människan och hennes mående och utveckling.  

 

Johan Fyrberg