Tillbaka

Vi är en lokal, tillgänglig och digital kraft att räkna med

Förbundschefen funderar #7

Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet utgår alltid ifrån lärande och utveckling. Efter år av begränsningar i det fysiska mötet, har nya former och värden utvecklats. I det fysiska mötet ligger folkbildningens historia. Det fysiska mötet mellan människor är fortsatt grunden, men vi måste också vara modiga och utmana givna sanningar.

Folkbildningen är fri och frivillig genom att den är deltagarstyrd. De former som deltagaren vil lära sig och mötas i, fysiska, digitala eller blandade, blir det. Studieförbundet Vuxenskolan formas av mötet mellan cirkelledaren och deltagarna.  

Nu efter två år av pandemi så kan vi se att våra modiga beslut också är realitet. Från låga nivåer av distans- och digital folkbildning har både omfattningen och andelen ökat. När vi nu analyserar statistiken så ser vi att minst 12% av all verksamhet sker på distans. Prognosen framåt är att var fjärde studietimme kommer att vara digital.  

Vi nöjer oss inte här. Vi har också bestämt att tillsätta en digital utvecklingshubb. Det digitala mötet, som är obundet till geografisk plats, utmanar många av folkbildningens och organisationens logiker.  Vi utgår allt som oftast från just geografi. Men geografin är inte oviktig. Verkligen inte. För oss är det viktigt att hitta nycklar som fortsatt kan stärka och möjliggöra närvaro i hela landet.  

Utöver att SV är landsbygdens studieförbund så står det också helt klart att vi är det klart ledande studieförbundet för personer med funktionsnedsättning. Ungefär 10% av vår samlade verksamhet omfattar funktionsrättsområdet. Det är två områden som sticker ut där vi under lång tid gjort betydande insatser.  

Vår roll blir ännu tydligare efter pandemin. Dels så är vi en enormt stor kraft när det gäller kultur och bildning på lokal nivå, dels vad gäller folkbildande aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Här gör vi tillsammans enorma insatser för deltagaren, föreningslivet och samhället i stort. Dessa två områden förtjänar sin uppmärksamhet och måste premieras. Nu och i ett framtida statsbidragssystem. 

Johan Fyrberg 
Förbundschef