Tillbaka

Förbundschefen funderar #8

Vi kan inte acceptera att bli en centralstyrd uppdragsverksamhet åt det offentliga 

Just nu överskuggas allt av kriget. Vår solidaritet med Ukrainas folk är stor. För oss inom Studieförbundet Vuxenskolan betyder det att vi gör det vi kan i flyktingmottagandet. Nu i likhet med 2015. Vi ställer våra resurser och nätverk till förfogande och vi samverkar löpande både med kommuner och föreningar. Vi är också redo för att ta emot ukrainska medborgare i vår verksamhet, samtidigt som vi varje dag genom samtal möter oro om världsläget, prisutvecklingen och hur vi kan vara källkritiska, bland alla deltagare som finns i vår verksamhet. I hela landet.  

Att vi bidrar till det öppna och demokratiska samhället gör vår verksamhet än mer samhällsviktig. Folkbildningen och dess förutsättningar organiserat genom studieförbunden måste försvaras. Det är krig i vår närhet samtidigt har vi unika värden att försvara i vårt land.  

Vi uppfattar tydligt att det inom politiken finns de som inte bara kraftigt vill reducera stödet till studieförbunden. Vi uppfattar också att man vill innehållsreglera vår verksamhet. Det senare är mycket allvarligt. Det förs fram viljeyttringar om att folkbildningen ska projektifieras och myndighetsregleras.  

Vi, Studieförbundet Vuxenskolan, kan givet vår vision och värdegrund inte acceptera att bli en centralstyrd uppdragsverksamhet åt det offentliga. Vår värdegrund utgår från en bred folkbildningsverksamhet i hela landet och visionen handlar om att SV är den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av föreningsliv och kultur. Särskilda och riktade insatser har också stort värde. Men i grunden handlar det om att försvara den deltagarstyrda, fria och frivilliga folkbildningen. 

Detta eftersom det deltagarstyrda är den förutsättning som också gör att vi finns med verksamhet i hela landet. Viktiga förutsättningar som nu står på spel. Då är det viktigt att vi samlar oss. Det gör vi genom att anordna verksamhet med hög kvalitet. Det gör vi genom att säkerställa att varje offentlig bidragskrona går till avsedda ändamål och inget annat. Det gör vi genom att vi i alla sammanhang då vi genomför verksamhet också berättar om den.  

Häri ligger folkbildningens värde.  

Johan Fyrberg, förbundschef.