Lättläst version saknas
Tillbaka

Förbundschefen funderar #9

Vi ser hur demokratifrågorna runtomkring oss både debatteras och praktiseras. Det handlar om allt från pengar till ett förstärkt försvar, om rätten till att demonstrera till möjligheten för valdeltagande och insatser för mottagande och integration av Ukrainska flyktingar. 

Mitt i det står folkbildningen. För oss är demokratifrågorna kärnan i så väl vår verksamhet som i vår organisation. Vi bedriver verksamhet ihop med cirkelledare och deltagare, för att stärka människors egenmakt och öka känslan av sammanhang. Vårt uppdrag och vår insats i samhället är att ge möjlighet för människor att forma sitt liv tillsammans med andra. 

Vi är också en del av det civila samhället, en ideell förening med årsmöte och demokratiska beslut. Rätten till organisering och ett starkt civilsamhälle är den bästa av garanter inte bara som försvar av, utan också för byggandet av ett hållbart samhälle och den liberala demokratin. 

I en liberal demokrati behövs, förutom ett fritt rättssystem, en fri press också ett fritt civilsamhälle. Ett civilsamhälle, som vi inom SV och folkbildningen, som fritt kan utmana staten och makten genom att stå för och erbjuda ett alternativ. Ett alternativ på bildningsresor och ett alternativ på personlig utveckling, så väl som samhällsutveckling. Det är grunden i folkbildningen och den självförvaltningsmodell som håller armlängs avstånd från statlig detaljstyrning.  

Genom den verksamhet som vi bedriver, allt från musikverksamhet för unga konstnärer i Delsbo till Mitt val-cirklar för personer med intellektuell funktionsnedsättning på Gotland, bidrar till att utveckla den liberala demokratin.  

För att den ger den enskilde individen ett sammanhang och egen utveckling, för att den bidrar till samhällets utveckling och för att den står fri från staten.  

Det är vårt bidrag till att utveckla den liberala demokratin.   

Johan Fyrberg, förbundschef