Lättläst version saknas
Tillbaka

Förbundschefens årskrönika 2021

Nu rör vi oss mot ett nytt år. Som alltid har vi ingen aning om vad vi kommer att lägga mest tid på eller vad vi kommer att minnas. Vi närmar oss ett tredje år med Coronapandemi, vilket lärt oss att planera för flera alternativ och att snabbt ställa om. Men vi tar också med oss minnet av flera viktiga händelser från det gångna året. Vi tog viktiga beslut under förbundsstämman, delade ut inte mindre än fyra viktiga och folkbildande priser och uppmärksammande demokratiutvecklingsfrågor.

Vi samlade 300 folkbildare från hela landet till vår digitala förbundsstämma. Tillsammans beslutade vi om en ny strategisk plan, ett mer gemensamt arbete kring ansvar och uppdrag och fortsatte dialogen i det strategiarbete som pågår till 2023.

Vi har under året deltagit på olika mötesplatser, såväl fysiskt som digitalt. På MR-dagarna, med seminarium på Almedalen och på partimöten. Tillsammans med Fores har vi släppt antalogin Va?! Är demokratin hotad och tagit fram flertalet andra spännande diskussions- och studiematerial.

Vi har genom att dela ut författarpriset uppmärksammat landsbygdens roll i den litterära världen, genom priset för lättläst lyft tillgänglig kultur. Stina Oscarson fick priset för årets folkbildare och vi delade ut Sokratespriset till Lars Lerin.

En stor del av vår verksamhet har digitaliserats, konferenser och möten men också studiecirklar har tagit plats i digitala rum. Vi har jobbat aktivt med medarbetar- och ledarskapet, då vi främst jobbat hemifrån, eller ett färre antal dagar på kontoret.  

Detta och mycket mer av folkbildningens olika skepnader har vi jobbat med under året. Det är och kommer fortsatt att vara viktiga insatser för att tillsammans bidra till att stärka demokratin – ett av våra viktigaste uppdrag som studieförbund.

Nu rör vi oss mot ett nytt folkbildande år, ett år som även är valår. Vi ser fram emot att fortsätta jobba med att stärka demokratin, med särskilt fokus på Mitt Val. En insats för att stärka delaktigheten i demokratin genom att ge personer med intellektuell funktionsnedsättning förutsättningar att delta i våra demokratiska processer och rösta. Det om något, vill vi uppmärksamma.

Oavsett hur vi möts under 2022 ser vi fram emot att fortsätta jobba tillsammans: för ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet.