Tillbaka

Nya lösningar tillsammans med nordiska länderna

- I en tid när tidigare öppna landsgränser stängs mellan den nordiska länderna då är det viktigt att vi bibehåller de goda relationerna som finns mellan länderna, säger Thomas Olofsson.

Studieförbundet Vuxenskolan har i över 50 år haft ett gott samarbete i FNV, och vi ser att detta sammarbeta nu intensifieras och att vi med nya metoder hittar mötesplatser så att vi tillsammans mellan de nordiska länderna kan identlfiera nya lösningar på de problem som uppstår i Coronans fotspår.

Vid FNV:s årsmöte antogs följande uttalande

Behovet for velorganisert, livslang læring er større enn noen gang

Korona-pandemien har rammet verden med all sin kraft, med store og drastiske forandringer også i de nordiske landene. Deler av lokalsamfunn er stengt ned, og verden blir neppe helt den samme igjen etter å ha innført reiserestriksjoner og smitteverntiltak. Like fullt må vi alle ruste oss for tida etter koronautbruddet og en tilnærmet normal situasjon, som før utbruddet rammet oss. Da må opplæring utdanning og livslang læring være prioritert. 

Det nordiske samarbeidet har dessverre ikke fungert optimalt under pandemien. Spesielt hardt har det gått utover mennesker, bedrifter, forenings- og kulturliv i grenseområdene. Dette har vi kunne lese om i mediene. Gränshindersrådet [1] og flere ulike organisasjoner med nordisk samarbeid som hovedintresse har også påtalt dette. Studieforbundenes virksomhet engasjererer svært mange mennesker. Under pandemien har muligheten til å delta på kurs og opplæring blitt sterkt redusert, men Studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner har verken innstilt eller lagt ned virksomheten.                          

I stedet har vi ut fra de nye forutsetningene gjort omstillinger i virksomheten. Et eksempel er den store økningen i bruk av digitale hjelpemidler og plattformer for læring, møter og samarbeid. Dette har blitt mulig gjennom statlige tiltak og ulike former for økonomisk støtte. Nå gjelder det at de nordiske landene gjør det mulig å utvikle gode kurs- og opplæringsformer også i tiden etter Korona-pandemien. Studieforbundene tar smitteutbruddet på høyeste alvor, og Förbundet Nordisk Vuxenupplysning [2] tar også utfordringen med å opprettholde livslang læring i disse tider.

Studieforbundene og medlemsorganisasjonene:                                                                                                

  • har deltagernes engasjement, interesse og behov i fokus                                  
  • gir deltagerne ny kunnskap, og er et viktigt bidrag til livslang læring
  • skaper samhold og bidrar til økt forståelse for ulikhet og mangfold   
  • gir mulighet til å lære nye mennesker å kjenne både ved utvikling av personlige interesser, og i diskusjoner rundt viktige samfunnsspørsmål         
  • bidrar til å stimulere samfunnsliv, foreningsliv og kulturengasjement
  • bidrar till at forhindre mental ohälsa
  • er allsdig og smidig, og kan raskt omstilles i takt med nye behov og forutsetninger 
  • har en sterk tradisjon det er verdt å ta vare på, og utvikle for fremtiden

FNV mener behovet for velorganisert, livslang læring er større enn noen gang.  For å lykkes med dette i tråd med med restriksjoner og regler er det nødvendig med god organisering og forutsigbarhet når det gjelder regeverk og økonomi. Slik kan kurs, opplæring og livslang læring opprettholdes og utvikles både under pandemien og tida som ligger foran oss.

 

[1]

https://www.norden.org/sv/news/granshinderradet-i-brev-till-statsministrarna-ta-fram-en-nordisk-krisstrategi

[2]

Forbundet Nordisk Voksenopplysning (FNV) ble stiftet i 1970, og samler studieforbund og organisasjoner i Norden som fremmer folkeopplysning. FNV jobber for å påvirke politikere og beslutningstagere til å bidra for å fremme voksenopplæring og folkeopplysning. Aktiviteten er bred og drevet av medlemmene.