Lättläst version saknas
Tillbaka

Starkare politiskt självförtroende med Mitt val som metod?

Att delta i demokratin är så mycket mer än det som sker i vallokalerna. Det som sker innan, formandet av en politisk preferens och att ta del av information, är minst lika viktigt. Hur bidrar Mitt val som metod till att tillgängliggöra politik och demokratiskt deltagande för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Det ska fem forskare undersöka de kommande åren.

Det var under Mitt val-perioden år 2018 som Jonas Hultin Rosenberg, forskare i statsvetenskap vid Uppsala universitet, tog kontakt med Kjell Stjernholm, projektledare för Mitt val. Han var, tillsammans med sina forskarkollegor, intresserad av att titta mer på politiskt deltagande för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

–  Vi tog kontakt med Kjell som sa ”äntligen, jag har väntat på att en forskare ska höra av sig”, berättar Jonas.

Under 2021 beviljades projektet forskningsmedel och tillsammans med Johan Wejryd (IBF Uppsala universitet), Pär Zetterberg (lektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet), Erik Amnå (professor i statsvetenskap) och Stefan Johansson (Begripsam) ska Jonas titta närmare på metoden Mitt val.

Metoden Mitt val har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med riksorganisationen FUB. Metoden bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd och syftar till att tillgängliggöra politik och röstning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Genom bland annat enkätundersökningar och intervjuer med några av de som deltar under Mitt val 2022 ska forskningsgruppen undersöka vad som händer när en deltar i studiecirklarna. Får man ett starkare politiskt självförtroende genom detta? Blir det lättare att prata och förstå politik? Fungerar metoden som ett stöd i att formulera politiska och personliga preferenser?

– Deltagande i demokratin är mer än det som sker i vallokalen. Det som händer innan är minst lika viktigt. Dels kan det handla om att formulera personliga preferenser, vad behöver fungera i min vardag? Det kan också handla om det mer övergripande, hur man tycker att samhället bör utvecklas, säger Jonas.