Tillbaka

Studieförbunden fyller en viktig bildningsroll

Artikeln är publicerad i Tidningen Nu den 31 mars 2021. Öppna artieln i pdf här

Skola och bildning är två nyckelbegrepp för oss Liberaler. Vi är övertygade om att det är genom bildning som individer kan göra klassresor och förverkliga sina drömmar. Historiskt har Studieförbunden spelat en stor och viktig roll för att kunna möjliggöra individens bildningsresa.   
  
Sedan Studieförbundet Vuxenskolan bildades för över 50 år sedan, har nog behoven av folkbildningen i samhället aldrig varit större. Vi lever just nu i en tid med en pågående pandemi, en ökad psykisk ohälsa, ett utbrett utanförskap och stigande arbetslöshet. Vi ser hur samhällsservice minskar och blir sämre på landsbygden där också frustrationen ökar. 
  
Med ett allt större utanförskap, finns en stor risk att tillit till institutioner och människor emellan sjunker. Den lokala demokratin och föreningslivet påverkas också. Redan innan pandemin såg vi en minskning av det politiska engagemanget runt om i landet. Var tredje person tvivlar idag på sin egen förmåga att delta i en grupp eller förening som sysslar med politiska frågor. Var fjärde person har aldrig försökt påverka i en samhällsfråga. Det är mycket oroande för vår demokrati, en problematik som vi behöver ta på allvar.  
  
Vi står inför stora utmaningar, men det är inte första gången som vi behöver ställa om och ställa upp. Föreningslivet och civilsamhället finns alltid där som en garant för att ta hand om människorna och samhällsutmaningarna som uppstår.  Skogsbränderna i bland annat Dalarna och Västmanland, flyktingåret 2015 eller stormarna i södra Sverige. Vi är alltid redo att ställa om och ställa upp.   
  
Under den senaste tiden har en del kritik riktats mot studieförbunden. Deras slutsats handlar om att vi istället för att jobba mot vår vision och utifrån statens syfte med folkbildningen, ägnar oss åt bidragsoptimering. Vi vet dock att denna kritik till stora delar är missriktad och framför allt oproportionerlig. Samtidigt måste vi vara ödmjuka inför det faktum att det finns problem och att det förekommer bidragsfusk även i studieförbunden. I de fall SV identifierar fel och brister så känner vi ett stort ansvar för att åtgärda dessa. Genom folkbildning skapas förutsättningar för en mångfald av människor att bli delaktiga i samhällslivet. Därför är det av största vikt att statsbidragen används för folkbildande aktiviteter och inget annat. För att säkerställa detta ska arbetet med kontroll och kvalitet förstärkt vara en naturlig del av studieförbundens uppdrag och verksamhet. 
 
Vi är övertygade om att en av de viktigaste delarna i hur vi bygger upp ett liberalt samhälle och stärker den liberala demokratin är föreningslivet.  Folkbildningen och föreningslivet jobbar genom tusentals frivilliga och engagerade, skapar strukturer och arenor för samtal, bildning och samverkan. Tillsammans motverkar vi ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa, vi bidrar till etablering för nyanlända och skapar plats för lokal demokrati. Studieförbundet Vuxenskolan skapar varje dag viktiga mötesplatser och aktiviteter för alla människor och inte minst för de i det glömda Sverige. 
  
Studieförbundet Vuxenskolan är med sin storhet en aktör som finns i hela landet från Kiruna i norr till Ystad i söder. På många mindre orter och samhällen är vi den enda kraften som ger individer, ung som gammal möjlighet till bildning och kultur. Vi är en samlingsplats så väl digitalt som lokalt för föreningslivet där de kan träffas, verka och utvecklas. Det är därför viktigt att Liberalerna med stolthet lyfter fram och omfamnar folkbildningens betydelse. 


Thomas Olofsson (L)
1:e vice förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan

Maria Nilsson (L) 
Ledamot i SV:s förbundsstyrelse

Sara Svanström (L)  
Ordförande SV Stockholm

Annika Westh (L)  
Ordförande SV Göteborg