Tillbaka

Tillsammans - pandemi eller inte

Tidningen Bygdegården I september var det 100 år sedan Eric Carlsson kallade sina kamrater i SLU-avdelningen i Slöinge, Halland, till den första studiecirkeln, ”Fria tankars hem”. Namnet hittade brodern Rudolf på och målet var att deltagarna skulle tänka själva och att de skulle tänka fritt. För oss i Studieförbundet Vuxenskolan och för lantbruksrörelsen beskrivs detta som startskottet för studiecirkeln. Studiecirkeln har varit och är en fantastisk möjlighet till hur vi framförallt i landsbygder, med små medel kan träffas för att lära, reflektera och debattera. En av våra viktigaste samverkansorganisationer är och har under åren varit Bygdegårdarnas Riksförbund. Vi delar värdegrund och tanken om att ge den enskilda människan möjlighet att växa och göra verklighet av visioner, tillsammans.

Tillsammans möjliggör vi ett kulturliv på platser långt ifrån de stora scenerna i städerna. Vi bidrar till att sprida musik, teater, dans och konstutställningar i hela landet.

Tillsammans skapar vi mötesplatser där föreningar och individer via studiecirklar möjliggör för människor i landsbygder och på små orter att skaffa sig bildning. Det var viktigt när Studieförbundet Vuxenskolan bildades och det är fortsatt ett av våra viktigaste uppdrag, att i hela landet från Treriksröset i norr till Smygehuk i söder kunna möjliggöra för människor att delta i folkbildning, kultur och lokal utveckling. Något som inte skulle vara möjligt utan bygdeföreningarna.

Tillsammans genomför vi studiecirklar och kulturarrangemang som årligen engagerar närmare 100 000 människor.

När nu pandemin har drabbat världen och begränsat inte minst människors möjligheter att mötas inom ramen för föreningsliv, folkbildning och kultur har vi berövats det mest grundläggande, den sociala gemenskapen. Gemenskapen som skapas när människor möts, när människor delar med sig av kunskap, engagemang och erfarenheter. De möten som är byggstenar som stärker tilliten till varandra och till demokratin.  

Men vi ser också många exempel på möten och sammankomster som digitaliseras, hur människor i kriser hittar på nya kreativa idéer och nya sätt att mötas. I en av mina lokaltidningar i Norrbotten, NSD,  läste jag i somras om hur eldsjälarna i Niemisels bygdegård i 15 års tid har haft ett tårtcafé där de under Fruntimmersveckan har sålt olika tårtor varje kväll, något som tyvärr fick ställas in i somras. Istället kom de på idén att sälja digitala tårtbitar, där köparna är med i utlottning av en de tårtor som bakas. Det ger några extra välbehövliga kronor, säger Hillevi Sandström i föreningen.

Pandemin är ett hot, men genom nya idéer och genom att finnas för varandra kan vi tillsammans överleva detta också. Vi inom Studieförbundet Vuxenskolan lyfter i vårt opinionsbildande arbete under pandemin fram vikten av att se det lokala föreningslivet och vi finns som en resurs för bygdegårdsfunktionärer och andra lokala eldsjälar som behöver hjälp att ställa om.

Våra idéer har funnits i 100 år, liksom vår uppgift att ge människor kultur, bildning och möjligheter att mötas. Jag är övertygad om att vårt samarbete ska fortsätta i minst 100 år till!

Tillsammans driver vi utvecklingen av engagemang, bildning och demokrati - i hela landet. 

Thomas Olofsson, 1:e vice förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan 

Läs hela tidningen Bygdegården här: 

http://www.e-magin.se/paper/8n5zztbk/paper/1#/paper/8n5zztbk/24